Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 2002  > září  > obsah

Povodeň postihla ústavy Akademie věd ČR

Obrázek k článku Obrázek k článku Obrázek k článku Obrázek k článku Obrázek k článku Obrázek k článku Obrázek k článku Obrázek k článku Obrázek k článku Obrázek k článku Obrázek k článku Obrázek k článku Obrázek k článku Obrázek k článku Obrázek k článku Obrázek k článku 

I když první vlna povodní postupující od 7. srpna z jižních Čech směrem na sever pozvolna ustoupila, bylo v pondělí 12. srpna zřejmé, že přichází další. Nikdo však nečekal takovou sílu a rozsah. Zatímco při první vlně ústavy AV ČR nezaznamenaly žádné podstatné škody, neplatilo to již bohužel o vlně druhé. Nejvíce postiženy byly některé ústavy na území hlavního města Prahy a v jejím okolí. Jihočeská pracoviště AV ČR zůstala ušetřena, výjimkou je detašované pracoviště Botanického ústavu v Třeboni, které bylo také zaplaveno.

Evakuována byla i budova Akademie věd na Národní třídě, vyvázla však z povodně velmi dobře. O dalších sedmi ústavech AV ČR totéž říci nelze.

Předsednictvo AV ČR sledovalo situaci hned od počátku. Zasedalo již v úterý dopoledne 13. srpna a po evakuaci budovy na Národní třídě se jednání přesunulo do Národohospodářského ústavu v ulici Politických vězňů v Praze 1. Tam pak zasedal i krizový štáb, který se snažil zjišťovat rozsah poškození povodní a pomáhat postiženým ústavům.

Ve čtvrtek 15. srpna již byl znám první předběžný přehled škod způsobených povodněmi na vědeckých pracovištích AV ČR. Ten byl pro informaci předán do sekretariátu místopředsedy vlády PhDr. P. Mareše, CSc. Obsahoval tyto údaje:

Archeologický ústav AV ČR, Praha 1, Letenská 4

 • Celý objekt včetně knihovny a archivu plánové dokumentace zatopen do výše dvou metrů

Archiv AV ČR, Praha 8, V zámcích 56/76

 • Všechny budovy zatopeny, rozsah škod nelze zatím odhadnout, protože objekt je nepřístupný; zničen přibližně 1 km archivního materiálu včetně knihovny, vzácných tisků a sbírkových předmětů

Botanický ústav AV ČR

 • pracoviště Průhonice u Prahy
  Rozvodněný Botič poškodil porosty vzácných dřevin a květin v parku a několik jezů
 • pracoviště v Třeboni
  Rozvodněnou Lužnicí a po protržení hráze jednoho z rybníků zatopeny dva domy a nádvoří, dílny, autoprovoz, skleníky, sklady; pod vodou zůstala řada vědeckého zařízení a infrastruktury. Vzhledem k neustálému přítoku vody zatopení trvá

Filozofický ústav AV ČR, Praha 1, Jilská 1

 • Vodou z kanalizace zatopeny suterénní prostory budov, v nichž je deponována knihovna Sociologického ústavu a Filozofického ústavu; poškozeno asi 60 000 svazků.

Fyzikální ústav AV ČR - společné pracoviště s MFF UK, Praha 7-Troja

 • Zatopením ohroženy přístroje pro magnetická měření v hodnotě 20 mil. Kč

Ústav anorganické chemie AV ČR, Řež u Prahy

 • Jedna budova ústavu zatopena do výše půl metru, u druhé zatopen suterén; ohroženy drahé přístroje asi za 15 mil. Kč; další rozsah škod zatím nelze odhadnout, areál je dosud uzavřen

Ústav jaderné fyziky AV ČR, Řež u Prahy

 • Zatopena část přízemí budov, ohroženo vybavení laboratoří

Ústav termomechaniky AV ČR

 • detašované pracoviště v Novém Kníně (Středočeský kraj)
  Podmáčeny budovy

19. srpna 2002 voda na všech místech opadla, uzavřené objekty jsou postupně uvolňovány a škody se upřesňují. Náklady předpokládané na záchranu a zabezpečení movitého a nemovitého majetku zatím činí asi 19 mil. Kč. V této částce však nejsou zahrnuty výdaje, které budou třeba na obnovu budov a zprovoznění chodu ústavů. Všechny postižené ústavy také utrpěly značné škody na přístrojovém vybavení.

Vedení Akademie věd ČR si uvědomuje složitost situace i množství nečekané a mnohdy velmi nepříjemné práce. Děkuje proto všem, pracovníkům ústavů i dalším, často bezejmenným dobrovolníkům, kteří nezištně pomáhali a stále pomáhají odstraňovat následky povodně.

Škody napáchané vodním živlem hlásily také další ústavy AV ČR

Vladimír Nekvasil,
Krizový štáb AV ČR

Povodňový účet Akademie věd ČR

Vedení Akademie věd ČR otevřelo pro pracovníky AV ČR postižené záplavami povodňový běžný účet AV ČR. Zaměstnanci, kteří chtějí finančně podpořit své kolegy, mohou peníze posílat hromadně přes pracoviště převodem z účtu. K dispozici je také bankovní spojení:

Raiffeisenbanka, povodňový běžný účet AV ČR č. 102 104 14 55/5500.

O čerpání prostředků z tohoto účtu rozhodne podle konkrétních požadavků Akademická rada AV ČR. Vyúčtování plateb i příspěvků bude předloženo ke schválení Akademickému sněmu.

Všem, kteří se rozhodnou přispět, předem děkujeme.