Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 2002  > září  > obsah

Odborné publikace z nakladatelství Academia

Nicolai Hartmann
Struktura etického fenoménu

Nicolai Hartmann (1882-1950), významný filosof 20. století, patří mezi čelné představitele fenomenologické, platonizující německé filosofie hodnot. Základní práce tohoto zaměření v etice nebyly dosud do češtiny přeloženy, ačkoli se jedná o významný směr, který usiluje o překonání jednostrannosti etického formalismu a "povinnostní" etiky. Ve studii Struktura etického fenoménu, která je prvním dílem Hartmannova rozsáhlého spisu Etika, jsou vyloženy základy fenomenologicky orientovaného učení o povaze hodnot - axiologie - a etiky.

Alena Křížová
Proměny českého šperku na konci 20. století

První souhrnná obrazová publikace tohoto druhu přibližuje unikátní výtvory nejprestižnějších výtvarníků-šperkařů. Nejdříve sleduje vývoj šperku po druhé světové válce, průmyslové výtvarnictví i ateliérovou tvorbu a věnuje se vztahu mezi uměním a řemeslem. V dalších statích zdůrazňuje význam tvorby jednotlivých osobností a mj. vliv strukturalismu, konstruktivní tendence a východiska sochařského šperku na konci století, včetně českého skleněného a textilního specifika, netradičních materiálů, ale rovněž atraktivního body artu.

Zdeněk Zouhar
Sborové dílo Bohuslava Martinů

Důkladně zpracovaná monografie přináší erudovaný výklad a rozbory jednotlivých skladeb a řadu cenných interpretačních postřehů. Hlavní text doplňuje obsáhlý aparát: poznámky, soupis skladeb se všemi potřebnými údaji, seznam pramenů a literatury, obrazová příloha a rejstříky. Autor má k Bohuslavu Martinů velmi blízký vztah, odborný - jako autor vědeckých statí - , umělecký - jako editor a dirigent skladeb B. Martinů - , ale především lidský. Během posledních let skladatelova života s ním udržoval živou korespondenci, uváděl u nás jeho díla v době, kdy to nebylo příliš vítané, a vznik některých skladeb přímo inicioval.

Nejprodávanější tituly v létě 2002

V knihkupectví Academia
  1. Chlupáč, I. a kolektiv - Geologická minulost České republiky (publikace byla vydána s podporou AV ČR)
  2. Deyl, M. , Hísek, K. - Naše květiny (publikace byla vydána s podporou AV ČR)
  3. Roček, Z. - Historie obratlovců (publikace byla vydána s podporou AV ČR)
  4. Kraus, I. - Má rodina a jiná zemětřesení
  5. Světlík, E. - Velká kniha židovských anekdot

Ostatní nakladatelé:

  1. Coelho, P. - Poutník - Mágův deník, Argo
  2. Viewegh, M. - Báječná léta s Klausem, Petrov
  3. Fiala, V. - Umělecká Paříž, NLN
  4. Legátová, K. - Jozova Hanule, Paseka
  5. Klimek, A. - Velké dějiny zemí Koruny české XIV. , Paseka

Knihkupcův tip:

Browning, Ch. R. - Obyčejní muži. 101. záložní policejní prapor a konečné řešení v Polsku, Argo

Jiří Padevět,
knihkupectví Academia,
Václavské nám. 34, Praha 1,
www.academia.cz