Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 2002  > září  > obsah

Mladí fyzikové v Oděse

Obrázek k článku 

Studenti pražského Gymnázia Christiana Dopplera úspěšně reprezentovali Českou republiku. Kde? Na 15. mezinárodním Turnaji mladých fyziků, který se konal 23. do 30. května 2002 v Oděse na Ukrajině.

Turnaje se zúčastnilo 20 družstev z 18 zemí, mezi nimiž zaujala Česká republika 3. místo společně s družstvy Slovenska, Rakouska, Mad'arska, Ukrajiny, Austrálie, polských Katowic a Chorvatska. Naši republiku důstojně reprezentoval tým žáků pražského Gymnázia Christiana Dopplera ze Zborovské ulice, s kapitánem Marianem Grockým a členy Davidem Benešem, Ondřejem Čertíkem, Janem Pacákem a Martinem Sucharou. Delegaci vedl RNDr. Zdeněk Janů, CSc. , vedoucí sekce Fyzikálního ústavu AV ČR, vedoucím týmu byl ředitel gymnázia doc. RNDr. Zdeněk Kluiber, CSc. Účast na 15. mezinárodním Turnaji mladých fyziků v Oděse si jmenovaní vybojovali vítězstvím v 15. republikovém finále TMF.

Členové družstva díky znalostem a zdatnosti především ve fyzice, matematice, angličtině a v dalších předmětech letos opět prokázali, že Česká republika patří téměř nepřetržitě mezi nejúspěšnější účastníky turnaje, neboť v jeho patnáctileté historii obsadila v převážné většině první, druhá či třetí místa. Účast v takové soutěži, nezbytnost prezentovat experimenty a teoretické závěry výhradně v angličtině, stejně jako možnost polemizovat s jinými řešiteli úloh turnaje byla pro naše gymnazisty jedinečnou příležitostí porovnat své schopnosti se spolužáky ze 4 kontinentů. Po návratu z náročného měření sil v Oděse se s námi o nabyté poznatky, zkušenosti a bezprostřední zážitky ochotně podělili.

Například kapitán Marian Grocký, který se zúčastnil už 13. a 14. mezinárodního Turnaje mladých fyziků, považuje letošní 15. za mnohem náročnější. Dříve se porotci zvláště soustředili na experimentální část úloh a při posuzování teoretické části byli benevolentnější. Letos se tvrdě hodnotila jak teorie, tak experimenty, hlavně skloubení obou částí.

Letošní vystoupení našich reprezentantů bylo výrazně týmové, jak při řešení úloh, na němž se podílelo kromě družstva ještě 7 studentů školy, tak při prezentacích, oponenturách či recenzích v Oděse. Nelze říci, že by někdo při tamějším vystoupení dělal víc než ostatní. Nejlépe vyřešenou úlohou byla úloha č. 6, Rozjezd a zastavení, požadující pomocí fyzikálního modelu vysvětlení jevu, kdy se někdy doprava zastaví a rozjede, aniž by k tomu existovala zjevná příčina. Tato úloha prezentovaná Martinem Sucharou, bohužel jak byla dobře vyřešena, tak byla porotou špatně pochopena. Byla totiž řešena metodou používanou na vysokých školách i mnoha vědci, ale porotci očekávali od našeho týmu poněkud jiné řešení.

Za nejlepší spolupráci s konzultanty, mimo jiné v přípravě na mezinárodní soutěžení na Ukrajině, označili studenti součinnost s pracovníky Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR, se kterým má pražské Gymnázium Christiana Dopplera už řadu let uzavřenu Dohodu o spolupráci.

Vzhledem k mezinárodnímu charakteru soutěže v Oděse účastníci prezentovali všechny řešené problémy v angličtině a velmi záleželo na jazykově suverénním výkonu, na což porota kladla veliký důraz. Všichni členové našeho týmu se museli naučit fyzikální i matematickou terminologii v angličtině. Máme radost, že náš - český a slovenský tým - měly jasně nejlepší angličtinu na letošním 15. mezinárodním Turnaji mladých fyziků.

Sextán David Beneš, zřejmě jeden z nejmladších účastníků, přiznal, že ještě nevstřebal a neroztřídil obrovské množství pocitů, zážitků, dojmů, ale zároveň zdůraznil vesměs hluboký dojem z turnaje, a proto se chce příští dva roky studia určitě soutěži věnovat. Slova jednoho z nejmladších účastníků oděsského zápolení potvrzují kontinuitu mezi někdejšími, současnými a doufejme i budoucími českými vědci. Nádhernou publikaci o Oděse, kterou na 15. mezinárodním Turnaji mladých fyziků české družstvo vyhrálo, se rozhodlo věnovat gymnáziu.

Ivo HROZEK, Praha