Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 2002  > září  > obsah

Česká meteorologická společnost (ČMeS)

Obrázek k článku Obrázek k článku Obrázek k článku Obrázek k článku Obrázek k článku 

Československá meteorologická společnost při ČSAV (ČSMS), předchůdkyně dnešní České meteorologické společnosti (ČMeS) byla ustanovena valným shromážděním 54 zakládajících členů dne 17. prosince 1958. Podle svého organizačního pořádku začala pracovat jako "dobrovolné vědecké sdružení vědeckých a odborných pracovníků v oboru meteorologie, klimatologie, bioklimatologie a v dalších aplikovaných odvětvích" s hlavními úkoly napomáhat rozvoji vědy, utužovat její spolupráci s praxí, zvyšovat úroveň vědeckých a odborných pracovníků, propagovat výsledky meteorologické vědy a plnit přijatý odborný program. Prvním předsedou ČSMS se stal M. Konček, profesor meteorologie a klimatologie na Komenského univerzitě v Bratislavě, prvním vědeckým tajemníkem přední český klimatolog F. Rein.

Zájem o činnost v ČSMS se projevoval rychlým přibýváním členů. Po necelém roce měla společnost už 190 členů, což vedlo k nutnosti její zájmové a regionální strukturalizace. Vytvořila se řada zájmových skupin, ze kterých se později stabilizovaly bioklimatologická, historická i terminologická skupina a skupina pro soustředění historických památek. Regionální skupina vznikla v Bratislavě dne 22. ledna 1960 (Slovenská skupina ČSMS v čele s Š. Petrovičem), v Brně dne 23. listopadu 1960 pod předsednictvím V. Nováka, v Hradci Králové 6. června 1962 v čele s J. Podzimkem a v Praze dne 2. prosince 1963 pod předsednictvím K. Bayera. V čele bioklimatologické skupiny založené 12. ledna 1959 byl K. Bobek.

V roce 1965 se od ČSMS oddělila bioklimatologická skupina, ze které vznikla Československá bioklimatologická společnost při ČSAV, a v roce 1967 se regionální slovenská skupina stala samostatnou Slovenskou meteorologickou společností při SAV (SMS), jejímž prvním předsedou byl Š. Petrovič. Ostatní regionální skupiny (Praha, Hradec Králové a Brno) se staly pobočkami.

Od 1. ledna 1993 se Československá meteorologická společnost v souladu s novým státoprávním uspořádáním přetvořila na Českou meteorologickou společnost. V současnosti má 201 řádných a 3 čestné členy, předsedou je prof. RNDr. Jan Bednář, CSc.

Aktivita společnosti se soustřeďuje především na přednáškovou činnost a na pořádání seminářů. Značnou pozornost a úsilí věnovala ČMeS přípravě meteorologického terminologického slovníku a historii československé meteorologie. Mimořádnou činnost svých členů oceňuje ČMeS čestným uznáním ve formě grafického listu M. Vondráčka.

Na půdě Československé a později České meteorologické společnosti se vytvořila tradice každoročních dvou- až třídenních celostátních seminářů na aktuální meteorologická témata s účastí 80-100 odborníků. První seminář se konal v Chlumci u Třeboně v roce 1977 na téma Všeobecná a aplikovaná klimatologie. V následujících letech byl nejúspěšnější a nejvíce navštívený seminář ve Smolenicích v roce 1980 o Vzájemných vztazích meteorologie a zemědělství, dále pak na téma Výpočetní technika v meteorologii a dalších fyzikálních oborech (Valtice 1982), Meteorologické prognózy (Roztoky u Křivoklátu 1983) a Klimatické změny (Valtice 1985). Do rozpadu čs. federace se ještě uskutečnily semináře Výuka a výchova odborníků v meteorologii (Štiřín 1988), Numerické modely v meteorologii (Harrachov 1989) a Výpočetní technika a její využití v meteorologii (Velké Bílovice 1992). Pokud jde o poslední období, v roce 2001 proběhl seminář věnovaný mezometeorologickým problémům v Seči u Chrudimi, v roce 2000 seminář o aplikacích meteorologie v některých odvětvích národního hospodářství (Pasohlávky u Mikulova) a v roce 1999 seminář o výhledech a perspektivách meteorologie v 21. století (Radostovice u Mladé Vožice). Na letošní říjen se připravuje seminář k problematice letecké meteorologie. Jako spolupořadatelé se obvykle podílejí Český hydrometeorologický ústav, Ústav fyziky atmosféry AV ČR, event. Katedra meteorologie a ochrany prostředí Matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze. Velmi pozitivní skutečností je všeobecně uznávaný a oceňovaný přínos těchto seminářů k rozvoji kontaktů mezi českými a slovenskými meteorology.

Další rozsáhlou aktivitou ČMeS je přednášková činnost. Za poslední tři roky se uskutečnilo více než 60 přednáškových akcí v sídlech poboček. V Praze se ustálila tradice Meteorologických hovorů - každoročního jarního a podzimního přednáškového cyklu asi po šesti přednáškách. V Brně a Hradci Králové probíhají přednášky během roku volnějším způsobem, ročně se v těchto městech uskutečňuje na pět akcí. Přednášky jsou zpravidla spojeny s obsáhlými diskusemi a nabývají tak mnohdy charakteru malých seminářů.

Velice významnou událostí pro celou českou i slovenskou meteorologii bylo v roce 2001 reprezentativní vydání Dějin meteorologie v Českých zemích a na Slovensku (AB č. 5). Vydavateli jsou nakladatelství Univerzity Karlovy Karolinum a Český hydrometeorologický ústav, autoři: K. Krška a F. Šamaj. Česká meteorologická společnost má na vytvoření tohoto díla značný iniciační a organizační podíl. Obdobnou význačnou událostí, ovšem již poněkud dále v minulosti, bylo r. 1993 vydání Meteorologického slovníku výkladového terminologického; obsahuje na 4,5 tisíc hesel a šestijazyčný rejstřík ekvivalentů.

Novou kvalitou zasahující podstatně do života ČMeS byl v poslední době vstup ČMeS do Evropské meteorologické společnosti (EMS) vytvořené jako mezinárodní sdružení národních meteorologických společností v evropských zemích spolu s dnes již dlouhou řadou přidružených institucí, mezi nimiž je z české strany i Český hydrometeorologický ústav. V čele EMS je šestičlenná Rada (Council) vytvořená třemi stálými členy (Velká Británie, Francie, Německo) a třemi nestálými členy střídajícími se po třech letech a reprezentovanými předsedy národních meteorologických společností. Od r. 2001 je takovým nestálým členem ČMeS. Rada EMS uskutečňuje dvě zasedání během každého roku, zasedání v březnu r. 2001 se konalo v Praze a hostitelem byla ČMeS. Je jistě potěšitelné, že toto zasedání se setkalo s velmi příznivou odezvou a upřímnými pozitivními oceněními. Delegáti ČMeS se dále zapojili do tří pracovních komisí EMS zaměřujících se na tyto okruhy aktivit:

  • výchova a vzdělávání v meteorologii;
  • prezentování meteorologických informací pro veřejnost;
  • mezinárodní styky, konferenční činnosti.

Oficiální sídlo ČMeS je Na Šabatce 17, 143 06 Praha 6. Další informace o ČMeS lze získat na webové stránce ČMeS: www.chmi.cz/poboc/BR/metspol/.

Na základě publikace "Dějiny meteorologie v Českých zemích a na Slovensku" a interních materiálů připravili Jan Bednář (Matematicko-fyzikální fakulta UK) a Eva Žižková (Kancelář AV ČR).