Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 2002  > září  > obsah

Byl to nejotřesnější zážitek od prověrek v roce 1969

Obrázek k článku 

Fotografii ke článku o PhDr. Natalii Venclové, DrSc., jsem šla pořizovat do Archeologického ústavu v době likvidace povodňových reziduí. Bála jsem se, že paní doktorka bude nervózní a nebude mít náladu na fotografování. Ke vchodu do ARÚ v Letenské ulici č.1 hned u Klárova procházím kolem otevřených přízemních oken ústavu. Vane z nich vlhký chlad a zápach bahna, zdiva… Kulisu tvoří všudypřítomný rachot vysoušečů a sbíječek, vycházející z budov po obou stranách ulice a odrážející se o protilehlé stěny. Jakmile vstoupím do dvora, přidá se ještě prach. Lidé na dvoře čistí a zachraňují, co se dá, s vidinou, že vše je nutno posléze někam provizorně uložit, protože uklízet zatím není kam. Přízemní místnosti, které byly vltavskou vodou zcela zatopeny, se budou asanovat asi dlouho. V prvním patře nacházím úžasně příjemnou a vstřícnou zástupkyni ředitele Archeologického ústavu, dr. Venclovou.

Na pracovišti byla přítomna od začátku záplav. "Zažila jsem nejvíc šokující zážitek od prověrek v roce 1969", říká. "Hned po prvních zprávách, které nejprve varovaly před dvaceti - a později před padesátiletou vodou, jsme vystěhovali pracovníci ústavu nejdůležitější věci, knihy, archiv, laboratorní přístroje do prvního patra, které se okamžitě zcela zaplnilo. Čekali jsme záplavu do jednoho metru - voda se zvedla třikrát tolik. Ironií osudu jsme v květnu přestěhovali knihovnu do moderních skříní v přízemí kvůli statice budovy. Na další práce pak zbylo málo času - v úterý 13. 8. v 10:00 byla evakuována Malá strana…"

Archeologové nemají daleko k lopatě

Celá archeologická obec v Čechách a na Moravě přispěchala zaplavenému ústavu okamžitě na pomoc. Denně zde pracovalo 60-70 lidí, archeologové, jejich rodinní příslušníci, dobrovolníci, všichni byli skvělí. Archeologové navíc umí pracovat v holínkách a s lopatou, jsou zvyklí.

Archeologové byli také v Letenské ulici po povodni jako první na zvláštní povolení, jehož získání velice napomohl místopředseda vlády Petr Mareš.

Marina Hužvárová