Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 2002  > červen  > obsah

Zemřel Přemysl Blažíček

V pátek 26. dubna, krátce po svých sedmdesátých narozeninách, zemřel literární vědec Přemysl Blažíček (nar. 16. dubna 1932), dlouholetý pracovník a člen vědecké rady Ústavu pro českou literaturu Akademie věd ČR.

PhDr. Přemysl Blažíček, DrSc., patřil mezi nejvýznamnější osobnosti české literární kritiky padesátých a šedesátých let. Jeho stati publikované v Květnu, Kultuře, Hostu do domu či Tváři vždy důsledně vycházely z textu uměleckého díla a svým mimoideologickým přístupem příkře kontrastovaly s dobově převažujícími kritickými postupy. Literárněhistorický a teoretický zájem Přemysla Blažíčka se soustředil nejdříve k tvorbě Jiřího Wolkra, později zejména k poezii Vladimíra Holana, jíž věnoval svou první obsáhlejší práci Sebeuvědomění poezie (dokončeno 1969, knižně 1990).

Po srpnové okupaci, kdy byly jeho publikační možnosti zásadně omezeny, rezignoval na literární kritiku a autorsky se spolupodílel na Lexikonu české literatury. V této době také vznikaly jeho obsáhlé interpretační studie, jež mohly knižně vyjít až v devadesátých letech. Originálním způsobem, vycházejícím z vyhraněné představy uměleckých hodnot, vykládal tvorbu Karla Tomana (Poezie Karla Tomana, dokončeno 1979, knižně 1995), Josefa Holečka (Epičnost a naivita Holečkových "Našich", dokončeno 1981, knižně 1992). V osmdesátých letech se jeho zájem soustředil k dílu Jaroslava Haška (Haškův Švejk, 1991) a následně pak Josefa Škvoreckého (Škvoreckého "Zbabělci", 1992). V posledních letech publikoval zejména v časopisech Kritický sborník a Česká literatura, kde také vyšly jeho kapitoly o poválečné poezii, jež psal pro připravované Dějiny české literatury po roce 1945.

Knižního vydání bilančního souboru svých časopiseckých studií a kritik, jež se současné době připravuje v nakladatelství Triáda, se Přemysl Blažíček bohužel nedožil.

Ing. Pavel Janáček, P.h.D.
Ústav pro českou literaturu AV ČR