Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 1999  > září  > obsah

EURODYN '99

Obrázek k článku 

The Fourth International Conference of the European Association for Structural Dynamics

Ve dnech 7. až 10. 6. 1999 se v Praze konala mezinárodní konference Evropského sdružení pro dynamiku konstrukcí (EASD). Jejím pořadatelem byl Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR ve spolupráci se Stavební fakultou a KÚ ČVUT. Tato konference, která se koná jednou za tři roky, byla již v pořadí čtvrtá (Bochum 1990, Trondheim 1993, Florencie 1996, Praha 1999). ÚTAM AV ČR, kterému bylo ve velmi silné mezinárodní konkurenci svěřeno uspořádání letošní konference, se tak dostalo jednoho z nejvyšších možných uznání v oboru.

Konference se zúčastnilo 231 registrovaných účastníků ze 37 zemí z celého světa, předneseno bylo 185 přednášek. Tím se pražské setkání stalo dosud největším v dosavadní historii EASD. Jedním z aktivních účastníků a autorem jedné z klíčových přednášek byl prezident Estonské akademie věd prof. J. Engelbrecht. Konference byla zahájena v Betlémské kapli, kde byla rovněž předána první cena EASD pro mladé vědce. Vítězem se stal dr. Piccardo z Univerzity v Janově. Mezinárodní výbor udělil rovněž čestný diplom současnému prezidentovi EASD profesoru L. Frýbovi z ÚTAM u příležitosti jeho 70. narozenin. Odborná jednání se konala v hotelu Krystal ve čtyřech paralelních sekcích. Účastníci vedle vysoké odborné úrovně oceňovali dokonale fungující organizaci konference a vysokou úroveň poskytovaných technických služeb. Podle hodnocení účastníků se organizátorům podařilo vtisknout konferenci a celému jejímu průběhu výrazný lidský ráz s potlačením běžných stereotypů.

Mezinárodní výbor EASD na svém zasedání během konference určil po delší diskusi jako místo konání příští konference EURODYN 2002 Technickou univerzitu v Mnichově. Prezidentem EASD se tak po profesoru L. Frýbovi, DrSc., z ÚTAM AV ČR stal na další tříleté období prof. H. Grundmann z TU Mnichov.

Konferencí EURODYN se účastní převážně pracovníci základního výzkumu. Aplikační sféru však rovněž bohatě zastupují pracovníci specializovaných firem, kteří s akademickou oblastí dlouhodobě a úzce spolupracují. Velmi potěšitelná je skutečnost, že mezi účastníky letošní konference byla třetina z kategorie mladých vědců (pod 35 let). Protikladem byla nízká účast kolegů z balkánských zemí a zemí bývalého SSSR, přestože většině z nich byl prominut konferenční poplatek.

Hlavními oblastmi diskutovanými na konferenci byly tyto: teorie kmitání, stochastická dynamika, nelineární kmitání, kmitání prvků konstrukcí, šíření vln a zvuku, vlastnosti materiálu při dynamickém zatížení, experimentální metody v dynamice. Dále se konference zabývala oblastmi dynamiky mostů, dynamiky dopravních cest, dynamiky budov, kmitání podloží, účinky větru a účinky seismicity. Celkově se ukazuje výrazný trend směřování k interdisciplinárním oborům a zejména k dalšímu pronikání stochastických formulací problémů, ať už analytického nebo simulačního charakteru. O uveřejnění referencí konferenčních příspěvků požádalo několik renomovaných referátových časopisů. Dvoudílný sborník obsahuje 197 příspěvků a má rozsah asi 1300 stran. Zájemcům je k dispozici v knihovně ÚTAM AV ČR, v knihovně AV ČR, ve Státní technické knihovně a na dalších místech.

Ing. JIŘÍ NÁPRSTEK, DrSc.EURODYN \