Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 1999  > březen  > obsah

Úvodník

Vážení čtenáři,

neobjevujeme Ameriku konstatováním, že věda zásadně ovlivnila a ovlivňuje život na Zemi. Realisté a optimisté jsou přesvědčeni, že ku prospěchu lidstva. Ve všech oblastech bádání přicházejí vědci s poznatky, které laik ne vždy chápe, ale je ochoten je akceptovat a využívat s lidsky zpupnou samozřejmostí.

Například nanotechnologie dnes již pracuje na přístrojích, jejichž rozměry se pohybují řádově v miliontinách milimetru a manipuluje s objekty velikosti atomů. To může mimo jiné umožnit konstrukci jakési miniaturní ponorky, která by putovala lidským tělem a sloužila třeba k diagnostice a odstraňování nádorů. Přenos fotonů - částic světla - zase může vést k vývoji neuvěřitelně rychlých kvantových počítačů. Pokroky v kombinatorické chemii umožňují vědcům vytvářet stovky tisíc nových sloučenin a testovat je, což lze využít při vývoji zcela nových léků. Sledování a vyhodnocování proudění uhlíkatých plynů nad rozsáhlými oblastmi Země a zkoumání klimatických výkyvů zase přispívá k poznání spouštěcích mechanizmů klimatických změn a k boji proti skleníkovému efektu. Ve výčtu revolučních vědeckých poznatků bychom mohli dlouho pokračovat.

V této souvislosti je potěšitelné, že v některých oblastech vědeckého bádání existuje tzv. česká škola (například v oboru rostlinné fyziologie o ní hovoří Ing. Jan Krekule), která zviditelňuje českou vědu ve světě.

V této souvislosti je smutné, že mladí vědci žijí u nás na hranici existenčního minima a vědu dělají z čirého entuziazmu. Jak dlouho jim vydrží? Blíže se dozvíte z rozhovoru s Mgr. Petrou Šauli.

Letošní třetí číslo Akademického bulletinu je vytvořeno již novou redakcí. Konečná podoba nynějšího bulletinu není ještě zcela identická s tou, o níž usilujeme. Ale jak všichni víte, nové věci nelze uspěchat a zrod nové grafiky, nových rubrik a vlastně i celé nové koncepce časopisu je proces poměrně složitý a těžko ho lze uskutečnit z čísla na číslo. Rádi bychom, aby byl pro vás časopis přitažlivější, abyste se v něm lépe orientovali a našli si v něm každý to "své".

Těší nás, že se rozbíhá i spolupráce mezi naší redakcí a jednotlivými ústavy Akademie věd. Vzhledem k odbornosti zveřejňovaných článků uvítáme při jejich přípravě pomoc vědců, stejně tak jako případné návrhy na vylepšení rubrik či další náměty.

Ozvat se můžete písemně, telefonicky či E-mailem a to přímo do redakce.

Příjemné čtení přeje
redakce AB