Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 1999  > březen  > obsah

Semináře České imunologické společnosti a Sektoru imunologie a gnotobiologie MBÚ AV ČR

Pokud není uvedeno jinak, semináře se konají každý čtvrtek ve 13.15 hod. ve společenské místnosti sektoru imunologie a gnotobiologie MBÚ AV ČR, Vídeňská 1083, Praha 4 (konečná autobusu č. 193).

25. 2. Sokol D. (MBÚ AV ČR, Praha): Experimental models of inflammatory bowel disease

18. 3. Mlčková P. (1.LF UK, Praha): Immunomodulatory effects of bacterial components in mucosal immunity

1. 4. Novák P. (PřF UK, Praha): Contribution of mass spectrometry to biochemical and biological research

8. 4. Kořínek V. (ÚMG AV ČR, Praha): The role of Wnt signaling in development and malignant transformation of the intestinal epithelium

29. 4. Pavlíček J. (PřF UK, Praha): Activation receptors of NK cells

6. 5. Sánchez D. (MBÚ AV ČR, Praha): Occurrence of autoantibodies in patients with coeliac and other autoimmune diseases

13. 5. Společná schůze ČSAKI a ČIS, Lékařský dům, 13.00 hod. - Imunodeficity

20. 5. Šebo P. (MBÚ AV ČR, Praha): Bacteria and host interaction I

27. 5. Hovorka O. (MBÚ AV ČR, Praha): Differences in the cytotoxic effect of free and polymer bound doxorubicin

3. 6. Cebra J. (University of Pennsylvania): The effect of intestinal microbiota on the development of mucosal immunity

Těšíme se na Vaši účast!

Protože jsou semináře plánovány na půl roku dopředu, prosíme Vás o telefonické ověření konání semináře (tel. 02/4752353, 02/4752345).