Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 1999  > březen  > obsah

Na celoevropský projekt TEN 34 navázalo QUANTUM

U příležitosti ukončení projektu "Realizace sítě TEN-34 CZ" a zahájení řešení výzkumného záměru "Vysokorychlostní síť národního výzkumu a její nové aplikace" se uskutečnil dne 3. února tohoto roku v prostorách ČVUT v Praze 6 seminář o problematice provozu vysokorychlostní sítě národního výzkumu a možnostech jejího využití.

Cílem projektu TEN-34 CZ bylo vybudovat vysokorychlostní akademickou síť nové generace TEN-34 CZ v rámci české republiky v období let 1996 - 1998. Tato síť je součástí celoevropské páteřní sítě TEN-34 o rychlosti 34 Mb/s. Česká republika se stala členem TEN-34 jako jeden z prvních států střední a východní Evropy. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR vypsalo počátkem roku 1996 veřejnou soutěž na realizaci sítě TEN-34 CZ. Vítězem se stalo sdružení CESNET.

Cílem první fáze projektu (1996-97) bylo zprovoznit uzly sítě TEN-34 CZ v 9 nejvýznamnějších akademických centrech ČR. První linka sítě byla uvedena do zkušebního provozu již prosinci 1996. Jednalo se o klíčovou linku Praha-Brno. Zbývající linky o přenosové rychlosti 34 Mb/s společně s mezinárodními linkami o počáteční přenosové rychlosti 4 Mb/s byly zprovozněny v únoru 1997. Slavnostní zahájení provozu sítě TEN-34 CZ se uskutečnilo v červnu 1997 v pražském Karolinu za účasti zástupců vlády ČR, DANTE a dalších významných osobností. Ve druhé fázi projektu (1998) bylo na síť TEN-34 CZ připojeno linkami o nižších přenosových rychlostech několik dalších měst, jenž jsou sídly akademických pracovišť.

Páteř sítě TEN-34 CZ je vybudována na technologii IP/ATM. Topologie sítě je hvězdicovitá: dva nejvýznamnější uzly (Praha a Brno) slouží jako výchozí body pro linky o přenosové rychlosti 34 Mb/s do dalších měst, přičemž na Prahu jsou připojeny další uzly v Čechách (České Budějovice, Hradce Králové, Liberec, Pardubice, Plzeň), na Brno další uzly na Moravě (Olomouc, Ostrava). Ve druhé fázi projektu (v létě 1998) byla na síť TEN 34-CZ linkami o přenosové rychlosti 2 Mb/s napojena města Ústí nad Labem (na Prahu) a Zlín (na Brno) a linkami 128 kbit/s města Cheb (na Plzeň), Karviná a Opava (obě na Ostravu), čímž počet uzlů sítě TEN-34 CZ stoupl na 14. Dále byla zvýšena přenosová rychlost klíčové linky Praha-Brno na 155 Mb/s (v červenci 1998). Přenosová rychlost zahraničních linek byla zvýšena z původní přenosové rychlosti 4 Mb/s (jaro 1997) na požadovaných 34 Mb/s na podzim 1998 (linky Praha-Frankfurt 16 Mb/s a Praha-New York 18 Mb/s). v září 1998 byla na zahraniční linky nasazena farma tří strojů Cisco CACHE ENGINE za účelem optimalizace jejich využití.

V současné době je na síť TEN-34 CZ již přepojena velká většina pracovišť vysokých škol a Akademie věd ČR i některé významné knihovny a fakultní nemocnice. Přístup na síť TEN-34 CZ umožňuje akademickým pracovištím vedle výrazného zkvalitnění stávajících síťových služeb využívat také nové aplikace, jako je účast na videokonferencích, interaktivní účast na řešení mezinárodních projektů a další.

Na celoevropský projekt TEN-34, který skončil ke dni 30. 11. 1998, navazuje nový projekt QUANTUM, jehož cílem je vybudovat novou celoevropskou akademickou síť o přenosové rychlosti 155 Mb/s s navrhovaným názvem TEN-155. Sdružení CESNET se stalo členem konsorcia QUANTUM v červenci 1998. Projekt QUANTUM potrvá do konce roku 2000.

Význam vybudované sítě TEN-34 CZ dokumentuje i srovnání kapacity mezinárodních okruhů a klíčového okruhu Praha-Brno před započetím projektu a nyní: zatímco počátkem roku 1996 byla kapacita mezinárodních okruhů 3 Mb/s a linka Praha-Brno 2 Mb/s (v obou případech šlo o sdílený provoz akademických i neakademických uživatelů), v současné době je kapacita mezinárodních linek sítě TEN-34 CZ 34 Mb/s a klíčové linky Praha-Brno 155 Mb/s, přičemž tyto linky slouží pouze akademickým pracovištím.

Podrobnější informace získáte na kontaktní adrese:
CESNET, z. s. p. o., Zikova 4, Praha 6
tel.: 02/2435 2996, fax: 02/2431 3211
e-mail:info@www.ten34.ces.net

Podle Závěrečné zprávy o řešení projektu TEN-34 zpracovala Andrea Nová.