Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 1999  > březen  > obsah

Armáda se mění

Dnešní velitel je spíše manager než charismatická osobnost, vytrácí se ochota obětovat život za ideály a nahrazuje ji tržní motivace. To jsou některé z myšlenek, jež zazněly na 76. podvečeru Rady českých vědeckých společností pořádaného Sekcí pro vědu a filozofii Evropského kulturního klubu spolu s Radou českých vědeckých společností. Na poněkud netradiční téma zde hovořil PhDr. Antonín Rašek, generálmajor v záloze a PhDr. Miroslav Purkrábek z FSV UK Praha. Armáda se změnila ve smyslu posunu od bipolární rizikovosti minulého období ke komplexnímu ohrožení planety současnosti. Armáda má stále více funkci "policajta", který má například ochránit před terorismem, mohutnými migračními vlnami či pomáhat při ekologických haváriích. Nepřítel je dnes prostě méně zřetelný a hmatatelný, což souvisí s fenoménem globalizace a s riziky s ním souvisejícími. Jak vyplynulo z panelové diskuse na dané téma, největším problémem armády v naší společnosti je podceňování armády ze strany politických elit i občanů. (jrn)