Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 1999  > únor  > obsah

Babuškova cena

Cenu profesora I. Babušky za rok 1998 získal Dr. Vít Dolejší z Matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze za svou doktorskou disertační práci Sur des méthodes combinant des volumes finis et des éléments finis pour l´écoulement des fluides compressibles sur des maillages non conformes, kterou obhájil jak v Praze, tak na Université Méditeranée v Marseille (Francie).

Jako druhý se umístil Dr. ing. Daniel Rypl ze Stavební fakulty ČVUT v Praze s doktorskou disertací Squential and parallel generation of unstructured 3D meshes. Na třetí místo se rozhodnutím hodnotitelské komise dostal Dr. Jan H. Brandts (nyní na University of New South Wales, Sydney, Austrálie), který předložil práci Acceleration of Krylov subspace methods by preprocessing of the initial residual, jež vznikla při jeho ročním postdoktorandském pobytu v Matematickém ústavu AV ČR v Praze.

Další tři čestná uznání byla udělena v kategorii diplomových prací ing. Aleši Jankovi z Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni, Mgr. Janu Slavíkovi z Matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze a ing. Robertu Cimrmanovi z Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity.

Cenu i uznání udělily letos již popáté Česká společnost pro mechaniku a Jednota českých matematiků a fyziků za nejlepší práce v oboru počítačových věd.

Cena je určena pro studenty a mladé vědecké pracovníky, je udílena každoročně a je spojena s finanční odměnou. Cenu založil v roce 1994 významný český matematik Ivo Babuška (Akademický bulletin 1997, č. 15). Od podzimu 1968 působí ve Spojených státech amerických, nyní v Texas Institute for Computational and Applied Mathe matics, University of Texas, Austin, TX. Od roku 1998 je za americkou stranu řešitelem společného americko-českého grantu Reliability problems in the finite element method. Za českou stranu je řešitelem RNDr. Michal Křížek, DrSc., z Matematického ústavu AV ČR v Praze.
Karel Segeth