Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 1999  > 13  > obsah

Otevření dvorany Knihovny AV ČR

Oživená krása minulosti - můstek k příštímu tisíciletí

Po více než roce náročných rekonstrukcí byla dne 1. prosince 1999 slavnostně otevřena dvorana Knihovny Akademie věd ČR na Národní třídě v Praze 1. Obnova dvorany byla motivována především snahou Akademie sloužit odborné, a to i mimoakademické veřejnosti a dát jí k dispozici významný knižní fond v krásném prostředí a s moderním provozem.

Při pohledu na nádherný interiér dvorany lze jen stěží uvěřit, že ještě před rokem se na tomto místě vršily zaprášené knihy.

Nahlédněme do historie budovy AV ČR na Národní třídě v Praze a podívejme se blíže na samotný průběh rekonstrukce.

Něco málo z historie

Budova Akademie věd ČR je považována za první monumentální neorenesanční stavbu u nás. Původně si tento objekt vystavěla podle projektu Ignáce Ullmana Česká spořitelna. Psal se rok 1861. Po třiceti letech však již budova nepostačovala a spořitelna se rozhodla ji rozšířit. Autorem dostavby z let 1893 - 1896 byl rakouský architekt Friedrich Schachner. Na výzdobě budovy a dvorany se podíleli takoví tvůrci jako J. V. Myslbek, autor dvou alegorických soch nesoucích galerii ve dvoraně a dvou lvů na schodišti i ve vestibulu.

Po roce 1953, kdy budovu získala ČSAV, byl ve dvoraně zřízen několikapatrový depozitář knih a více než 40 let sem kromě knihovníků nikdo nevkročil. Dům ztratil své srdce, na které všichni časem zapomněli. Na druhé straně tak byl historický stav bezděky konzervován, neboť zde neprobíhaly žádné adaptace, jež by si jinak běžný život jistě vyžádal. I proto se zde zachovalo množství detailů v nedotčené podobě.

Rekonstrukce dvorany

Rozhodnutí rekonstruovat dvoranu jako čítárnu knihovny umožnilo rehabilitovat a zpřístupnit historicky cenný interiér a celé budově tak vrátit ztracenou vnitřní logiku. Projekt rekonstrukce je dílem architekta Petra Bouřila z ateliéru AB&M Architekti, s. r. o. Rekonstrukce spočívala především v pietním očištění původního stavu, přičemž jen některé prvky bylo nutné dotvořit replikou podle dobových fotografií či vzorů.

Architekt Bouřil sem však zároveň vnesl nový a zcela soudobý výraz v návrhu vestavěných pater pro uložení knih a v návrhu mobiliáře.

Rekonstrukce dvorany Knihovny AV ČR, která je třetí největší odbornou knihovnou v České republice, si vyžádala náklady přes 47 milionů korun.

Knihovna AV ČR

Rozhodnutí Akademické rady AV ČR o rekonstrukci budovy a přestavbě skladu na studovnu umožnilo úplně změnit charakter knihovny a posunout celý její smysl směrem k budoucnosti.

Byl otevřen depozitář v Jenštejně u Prahy, kde se podařilo vytvořit prostředí vhodné pro uložení knih s mikrovlnným připojením na INTERNET.

V prostorách studovny je volný přístup ke všem knihám, časopisům a sbírkám. Návštěvníkům je k dispozici 120 studijních míst v hale, na galeriích nebo počítačové studovně, ve které bude především přístup k domácím katalogům (elektronický katalog je kombinací databáze a skenovaných katalogizačních lístků), dále ke katalogům v České republice i v zahraničí, k bibliografickým databázím a dalším hodnotným informačním zdrojům. Knihovna samozřejmě poskytne i v budoucnu obvyklé rešeršní, referenční i meziknihovní služby, jejich rejstřík se bude postupně rozšiřovat. V souladu se světovými trendy - rozšiřováním přístupu do plných textů článků - je připravena novinka k začátku roku 2000, přístup do prvních 120 titulů periodik z různých vědních oblastí s plnou retrospektivou. V tomto směru se připravují i další projekty.

Výpůjční protokol je automatizován. Katalogy jsou vystaveny na webovských stránkách Knihovny, uživatelé si mohou před zamýšlenou návštěvou v předstihu zajistit rezervaci knih z depozitářů, na místě nebo na dálku získat kopie článků z časopisů prostřednictvím sítě či faxu či objednat si některé z dalších služeb.

Knihovna je určena zejména pro pracovníky AV ČR, profesory a studenty univerzit a vysokých škol a odbornou veřejnost. V současnosti soustřeďuje asi milion svazků odborné a vědecké literatury z domácí a zahraniční produkce. Její provoz začne po Novém roce.

Generální projektant:
AB&M Architekti, s. r. o.
Ing. arch. Petr Bouřil
Ing. arch. Jan Mužík

Dozor nad restaurátorskou prací:
Mgr. Věra Müllerová

Stavební a technologická část:
Stavební společnost FORTIS, s. r. o., Praha 7

Restaurování skleněného stropu dvorany:
VITRAJ, Jiří Černohorský

Restaurování pravého a umělého kamene:
RAR, akademický sochař Jan Vich

Kovářské a kovolitecké práce:
Pavel Lutrýn

Restaurování dřevěných částí:
BOKART, PhDr. Vladimír Bok

Pasířské práce a repliky svítidel:
LANCELOT, s. r. o
akademický sochař Pavel Filip

Malířská a štuková výzdoba:
František Ondráček

Interiér:
DVD - Dřevozpracující výrobní družstvo, s. r. o., Jaroměřice nad Rokytnou

Osvětlení interiéru:
elektro NOVÁK, s. r. o.

Sponzoři:
INCAD, s. r. o. + SUN Microsystems
MINOLTA
DVD - Dřevozpracující výrobní družstvo, s. r. o., Jaroměřice nad Rokytnou
W. Mellon Foundation

Knižní dary:
ACADEMIA, nakladatelství Akademie věd České republiky
Walter de Gruyter
Springer Verlag
K. G. Saur

Výpočetní technika:
INCAD, s. r. o.
SOFTOM
Albertina icome Praha

Knihovna Akademie věd ČR
Národní tř. 3
115 22 Praha 1
tel.: 02/21 40 31 11
http://www.lib.cas.cz

E-mail: knavcr@lib.cas.cz

Andrea Nová