Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 1998  > září  > obsah

Palacký a dnešek

Největší český historik a tvůrce moderního českého politického programu František Palacký (1798-1876) je stále, u nás i ve světě, postavou nedoceněnou. Epochální dílo Dějiny národu českého v Čechách a v Moravě seznámilo národ i evropskou veřejnost s bohatou historií malého, ale rozhodně schopného etnika, které patřilo od počátku do oblasti západoevropské vzdělanosti. Palacký svým rozsáhlým vědeckým a literárním dílem tento národ vytvářel a vychovával.

Pro dnešek má nepochybně mimořádnou cenu Palackého politické dílo a jeho odkaz. Od revolučního roku 1848 Palacký uvažoval o postavení českého národa v rámci habsburské monarchie a navrhoval, jak by se mělo toto soustátí vyvíjet v demokratickém a federativním duchu. Chápal střední Evropu jako specifický a složitý útvar, vystavený nebezpečně útlaku despotického carského Ruska a militaristického Německa. Budoucnost spatřoval v rozvíjení principů humanity a demokracie. Na Palackého politický a filozofický odkaz navázal T. G. Masaryk a budoval moderní československý stát.

Zvlášť naléhavě promlouvá Palacký k dnešnímu občanovi. Mimořádný důraz klade na jeho vzdělání, občanskou odpovědnost a morální kvality. Palacký chtěl překonat českou malost a pohodlnost. Ukazoval, jak se zachovat v údobích útisku a nesvobody, spolu s Karlem Havlíčkem se nepodřídil politické reakci po roce 1848 a nikdy nepodlehl defetismu a beznaději. Vždy věřil, že český národ má již dost sil a schopností překonat dočasné krize a nebezpečí. Hledal toto nebezpečí zvláště uvnitř a varoval zejména před nesnášenlivostí a fanatismem.

Z Palackého politického, vědeckého a kulturního odkazu je možné vybírat i dnes řadu myšlenek a podnětů pro současnou vědu, umění a veřejný život. O to však tolik nejde. Podstatné, myslím, je pochopit, že je třeba denně a soustavně pracovat na zkvalitnění lidského individua. Palacký v tom viděl odkaz naší minulosti a závazek do budoucnosti. Tento úkol je dnes neméně aktuální než v dobách Palackého.

PhDr. Josef Hanzal, CSc.,
Historický ústav AV ČR