Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 1998  > červenec  > obsah

UNESCO - Vacancy Notice - issued: April 1998

The Director-General would welcome applications from qualified candidates for the following vacancy:

Title: Director

Category and level: Director level (D-1)

Organizational location: Basic Sciences Division

Science Sector

Duties and responsibilities:

Under the authority of the Assistant Director-General for Natural Sciences, the incumbent shall be responsible for UNESCO activities and projects in the basic sciences. Among other activities he/she shall:

  1. Promote UNESCO´s programme in the basic sciences related to the university-level education and to research in mathematics, physics, chemistry, biology, biotechnology and basic medical sciences. This includes fund-raising to obtain extrabudgetary funds.
  2. Direct the Division of Basic Sciences, including budget and staff management.
  3. Develop co-operative activities of the Division with those of other UNESCO units, field offices, relevant IGOs and NGOs (in particular ICSU, TWAS) and represent UNESCO at meetings as apppropriate.
  4. Contribute to the planning, organization and propper follow-up of the World science conference.

Qualifications and experience required:

PhD. in one of the basic sciences and international recognition in relevant research and research management.

Ten years of experience in research and education work in university and/or university-level establishments covering a wide range of basic sciences.

Five years of experience in managerial work at levels such as dean of university department, Director and/or deputy Director of research institute or centre.

Experience in the United Nations system; participation in international scientific projects.

Demonstrated leadership qualities, including excellent organizational skills.

Languages required:

Excellent knowledge of English or French and good knowledge of the other language.

Salary and allowances:

Initial appointment will be at D-1 grade, with, initially, a net annual salary of US $68,210 ($63,030 if without dependants), plus, i.a., a post adjustment and a family allowance of 8,849 FF for each dependant child. Participation in the United Nations joint Staff Pension Fund and the UNESCO Medical Benefits Fund is compulsory. UNESCO will pay the cost of travel to the duty station by the staff member and his or her family and the education of dependent children.

Closing date:

Applications should be addressed to the UNESCO Secretariat via the Česká komise pro spolupráci s UNESCO, Toskánský palác, Hradčanské nám. 5, 118 00 Praha 1, before 12 June 1998. Each candidate should provide a full CV in English or French, containing the names of persons from whom references may be obtained and the following information: place and date of birth; present nationality; university education; present and previous posts held; fields of specialization; knowledge of languages, in particular the ability to write, speak and understand English and French, as well as any of the other working languages of the General Conference. The candidate should state the date on which he/she could start work at UNESCO, the lenght of time he/she could remain in the service of the Organization (appointments to posts in this category are usually made for two years).


Generální ředitel UNESCO pan Federico Mayor vyzval vlády členských zemí a nevládní organizace s oficiálními vztahy s UNESCO k tomu, aby předložily nominace na Cenu UNESCO za výchovu k mírovému smýšlení za rok 1998.

Cena je udělována každoročně jednotlivci, skupině lidí nebo organizaci za význačnou činnost, která směřuje k vyburcování veřejného mínění a svědomí lidstva v otázkách míru a která je v souladu s Ústavou UNESCO a Chartou Spojených národů. Laureáty jmenuje generální ředitel UNESCO na základě doporučení devítičlenného výboru, složeného z významných osobností z různých částí světa.

Kandidáti by se měli vyznačovat významnou, mezinárodně uznávanou víceletou činností v následujících oblastech:

  • probouzení svědomí v otázkách míru;
  • uskutečňování regionálních nebo mezinárodních programů a aktivit vychovávajících k mírovému smýšlení
  • organizace důležitých akcí přispívajících k posílení míru
  • výchovné akce pomáhající prosazovat lidská práva
  • zvyšování povědomí veřejnosti o míru propagací v médiích
  • jakákoliv jiná činnost přispívající k mírovému smýšlení lidí a mezinárodnímu porozumění, tedy i umělecká činnost tvůrčí.

Návrhy na nominaci kandidátů je nutné předat Sekretariátu České komise pro spolupráci s UNESCO (Toskánský palác, Hradčanské nám. 5, 118 00 Praha 1) nejpozději do 15. června 1988 na anglicky nebo francouzsky vyplněném formuláři, který je spolu s pravidly a seznamem předcházejících laureátů k vyzvednutí tamtéž. Materiály má také Dr. Eva Jelínková na zahraničním odboru KAV ČR, Národní 3, 117 20, Praha 1, tel. 24 22 03 84/l. 420, E mail: mab@kav.cas.cz.