Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 1998  > červenec  > obsah

Nové knihy

Academia

 • Dějiny českého výtvarného umění, díl IV/1,2 - 1890 / 1938, připravil ÚDU AV ČR, ved. kol. V. Lahoda, Academia 1998, 600 stran, 650 barevných a 250 černobílých fotografií, váz. s přebalem, cena neuvedena.
  Čtvrtý svazek Dějin českého výtvarného umění navazuje na předchozí díly a zahrnuje úsek, který je pro české moderní umění zvláště důležitý. Poprvé uceleně zpracovává období secese a symbolismu, nástupu moderního umění, expresionismu, kubismu, meziválečných avantgard a surrealismu. Nově jsou zhodnoceny především rysy donedávna tabuizované.
 • P. S. Wandycz: Střední Evropa v dějinách od středověku do současnosti - Cena svobody. Academia 1998, 301 stran, váz. lamino, cena neuvedena.
  Americký historik polského původu si v této rozsáhlé studii, přijaté s obrovským zájmem nejen americkými čtenáři, ale i v Polsku, Litvě a Maďarsku, klade otázku, zda země, které se ocitly na 40 let v sovětském područí, obstojí ve zkoušce, započaté rokem 1989.
 • Božena Homolková: Němčina pro samouky, díl 2., Academia 1998, 300 stran, audiokazeta, váz. lamino, cena neuvedena.
  Téměř po dvaceti letech vychází nová učebnice němčiny pro samouky. První díl zahrnuje základní mluvnici, druhý díl se věnuje slovotvorbě a drobným jazykovým nuancím. Důraz je kladen i na německé reálie. Výhodou učebnice je skutečnost, že je napsána podle nové pravopisné normy a upozorňuje na nová pravopisná pravidla.

SOÚ AV ČR
Ed. Working Papers

 • N. Kozera: Czech Women in the Labor Market Work and Family in a Transition Economy, Working Papers 1997, 49 stran, angl., brož. lamino, cena 77 Kč.
  Studie zjišťuje změny postavení českých žen na trhu práce od roku 1989 do roku 1998. Hlavními zdroji dat byly rozhovory s českými ženami, které autorka zpracovala pomocí kvalitativních metod. Dochází k závěru, že na trhu práce nedošlo pro ženy k zásadním změnám, změnily se jen některé segmenty pracovního trhu.
 • M. Čermáková: Rodina a měnící se gender role - sociální analýza české rodiny, Working Papers 1997, 92 stran + přílohy, česky, brož. lamino, cena 140 Kč.
  Studie vychází z dat výzkumu SOÚ AV ČR, který byl realizován v rámci projektu ISSP. Na sociální vazby v rodině je nahlíženo optikou gender rolí, tzn. porovnáváním rozdílů nerovností mezi mužem a ženou ve sféře rodiny. Jednotlivé kapitoly jsou věnovány gender rolím v rodině, postavení muže a ženy v soukromé a rodinné sféře, tématu peníze a gender role atd.
 • M. Illner: The territorial dimension of public administration reforms in East Central Europe, Working Papers 7/1997, 64 stran, angl., brož. lamino, 111 Kč.
  Práce se zabývá některými stránkami decentralizace v ČR, Maďarsku a Polsku. Zkoumá politické a intelektuální pozadí, očekávání, výsledky i problémy, které se objevily. Podle autora se v ČR a v Polsku decentralizace neuskutečnila v plném rozsahu. Základním problémem je nedostatečná decentralizace na regionální úrovni a roztříštěnost správy na místní úrovni.

Dary nakladatelů knihovně AV ČR

 • Egon Hostovský: Tři noci - Epidemie, Spisy E. Hostovského sv. 10, Nakladatelství F. Kafky, 1997, 309 stran, váz. cena neuvedena.
  Dvě prózy dokládající proměnu autorova stylu, k níž došlo v závěru jeho tvůrčího období. Román o lidské úzkosti Tři noci vyšel poprvé v New Yorku r. 1964. Novela Epidemie vznikla o deset let později. v podtextu příběhu se skrývá obava z ohrožení tradičních společenských hodnot a rozpadu mezilidských vztahů.
 • Yves Bertrand: Soudobé teorie vzdělávání, Portál 1998, 247 stran, brož. lamino, cena 185 Kč.
  Unikátní přehled nejvýznamnějších soudobých proudů pedagogického myšlení, který je úvodem do studia filozofie výchovy a umožňuje podrobnější poznávání jednotlivých postupů a jejich porovnávání. Publikace poslouží studentům nejrůznějších pedagogických oborů, bude ale užitečná všem, kdo se vzděláváním nějak zabývají.
 • Robert Bernard: Stručné dějiny anglické literatury, Knižní Klub - Brána 1997, váz. lamino, cena neuvedena.
  Zajímavý pohled na nejdůležitější spisovatele a základní díla jednotlivých období britských dějin od doby Chaucerovy až po současnost. Kniha byla psána jako příručka pro studenty angličtiny, ale setká se i se zájmem běžného čtenáře, který by rád svou četbu obohatil o základní znalosti anglického písemnictví.