Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 1998  > červenec  > obsah

Nové knihy

Academia

 • Miloš Šolle: Hradsko na Kokořínsku - Canburg franckých králů, Academia 1998, 162 stran, brož. lamino, obrázky v textu, cena neuvedena
  Výsledky autorova mnohaletého archeologického výzkumu Hradska nad Kokořínským dolem. Na Hradsku vybudovali Pšované již v 8. st. opevnění, pohanské žertviště a hrazený velmožský dvorec. z výzkumu vyplývá, že lze Hradsko ztotožnit s pevností Canburg uváděnou ve franckých análech v souvislosti s výpravou Karla Velikého do Čech r. 805.
 • Josef Macek: Jagellonský věk v českých zemích (3), Academia 1998, 387 stran, váz. s přebalem, cena neuvedena.
  Jagellonský věk v českých zemích, nejrozsáhlejší a také nejcennější dílo Josefa Macka, pokračuje dalším svazkem - historií měst. Popisuje politické, ekonomické i kulturní klima českých měst na přelomu 15. a 16. století. Moderní kulturně-historická studie, jaká v současné historiografii nemá obdoby.
 • Božena Homolková: Němčina pro samouky, díl 2., Academia 1998, 300 stran, audiokazeta, váz. lamino, cena neuvedena.
  Téměř po dvaceti letech vychází nová učebnice němčiny pro samouky. První díl zahrnuje základní mluvnici, druhý díl se věnuje slovotvorbě a drobným jazykovým nuancím. Důraz je kladen i na německé reálie. Výhodou učebnice je skutečnost, že je napsána podle nové pravopisné normy a upozorňuje na nová pravopisná pravidla.

Filosofia, nakladatelství FLÚ AV ČR

 • Miloslav Král: Kam směřuje civilizace, Filosofia 1998, 136 stran, brož., cena 70 Kč.
  Autor ve své knize s podtitulem "Věda a proměna lidské skutečnosti" osvětluje zejména vliv vědeckého vědění na změnu lidských aktivit do podoby technologií a tomu odpovídající proměně celé lidské společnosti. Zabývá se problematikou mezí lidské civilizace a dospívá ke koncepci krizového stavu světa konce 20. století.
 • Etika autonomie a autenticity, sborník studí, Filosofia 1997, 220 stran, brož., cena 140 Kč.
  Autoři L. Magl, H. Steinfath, K. O. Apel, A. Ferrara, M. Cooková a Josef Velek se v tomto sborníku studií vyrovnávají s morální a politickou teorií Charlese Taylora, který je jedním z nejvýznamnějších představitelů současného komunitarizmu. Vychází v edici Morální a politická filosofie jako sv. 3.
 • Ludwig Wittgenstein: Filosofická zkoumání, Filosofia 1998, 294 stran, brož., cena 160 Kč.
  "Filosofické poznámky této knihy představují jakoby množství náčrtů krajiny, které vznikly v průběhu dlouhých a spletitých cest…" napsal Ludwig Wittgenstein v lednu 1945. Filosofická zkoumání vycházejí v řadě Základní filosofické texty a rozvíjejí koncepci řečových her, která podstatně ovlivnila soudobou analytickou anglickou filozofii.

Dary nakladatelů knihovně AV ČR

 • Libor Jan, František Skřivánek: Němečtí rytíři v českých zemích, Synergon a. s. 1997, 127 stran, váz. s přebalem, obrazový doprovod, cena neuvedena.
  Ačkoli měly rytířské řády v dějinách svůj význam politický i hospodářský, nevěnovali jim ani tradiční ani novodobí čeští historiografové zatím pozornost. Autoři podávají čtenáři svou práci jako sondu do historie řádu Německých rytířů s nadějí, že podnítí o jejich osudy zájem. Vychází s podporou Klubu pro českou heraldiku a genealogii.
 • Pavel Mikle, DHTML, Unis publishing 1997, 167 stran, brož. lamino, cena neuvedena.
  Dynamické HTLM je referenční příručka, obsahující aktuální přehled jazyka HTML, jeho oficiální verzi 4.0 z července 1997. Zcela novým fenoménem je DHTML neboli Dynamic HTML. Příručka nabízí informace, které umožní zájemcům již dnes vytvářet na WWW stránky s dynamickým obsahem.
 • Petr Wittlich: Zrcadlení - nástin monografie Jiřího Kaloče, Bjork, Praha 1997, 173 stran, křída, váz. s přebalem, cena neuvedena.
  Monografie obrazů Jiřího Kaloče je podobně jako jeho malířské výpovědi cestou do umělcova nitra. Úvodním textem Petra Wittlicha a anglickým resumé doprovázená publikace je citlivým setkáním se vzácnou osobností našeho výtvarného světa.