Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 1998  > červenec  > obsah

Letmé postřehy

Novináři se ptali na tiskové konferenci plukovníka Blahy, co je pro něj největším zážitkem v okamžiku, kdy se vesmírná loď odpoutává od planety Země. k překvapení všech přítomných odpověděl - nejvíce si uvědomuje nepřítomnost své manželky, nezastupitelnou roli rodiny ve svém životě.

Na tiskové konferenci občanského sdružení Biotrend, jehož prezidentem je prof. Jaroslav Drobník, zazněly velmi odborně fundované dotazy na přítomné experty z Kanady, USA, Španělska, Spojeného království. Biotrend společným úsilím založily naše tři největší univerzity a Akademie věd ČR s cílem pomoci prostřednictvím odborných seminářů a konferencí k začlenění naší republiky do složité legislativy biotechnologií v Evropském společenství. Pouze jediný dotaz vyvedl odborníky z profesionální rovnováhy. Týkal se milionů hladovějících na této planetě. Existuje rozpor mezi geneticky modifikovaným semenem např. kukuřice, jež je speciálně připraveno i pro náročné klimatické podmínky pěstování třeba v Africe, a světem byznysu, který tvoří jakousi bariéru mezi těmito dvěma subjekty. A tak se paradoxně semena nedostanou na místa, kde je jich nejvíce zapotřebí. Pozitivní však je, že sami vědci iniciují z pocitu odpovědnosti složitá jednání, jež by snad mohla k řešení situace přispět. Je však zřejmé, že se propast mezi světem výzkumu ve vyspělých zemích a světem milionů lidí, kteří bojují za pouhé přežití, stále prohlubuje. "Je to otázka peněz," zněl verdikt vědců. Civilizace je místem paradoxů.

17. května byl v New Yorku na Clarksonově univerzitě udělen profesorovi Rudolfu Zahradníkovi čestný doktorát h. c. Náš odbor napsal o této události tiskovou zprávu do ČTK a k mému překvapení byl druhý den v e-mailové schránce dopis na mé jméno a adresu z New Yorku. Clarkosonova univerzita nám nabídla k této události spolupráci a výměnu informací. Možnosti komunikace obepínající celou zeměkouli během několika málo vteřin shledávám fantastické.

V červenci se koná v Heidelberku světový kongres organizací skeptiků, a protože se ho za Sisyfos zúčastní prof. Heřt, požádal nás organizátor Matthew Nisbet, abychom sestavili seznam sdělovacích prostředků v České republice. Ve světě je totiž zvykem poskytovat veřejnosti o sjezdu dostatek informací. Rádi jsme tak učinili, zvláště když nás k témuž vybídl i pan doktor Grygar. Od něj jsem se také dozvěděla, že již 15 let o prázdninách astronomové a astronomky putují na kolech po hvězdárnách, besedují se spolupracovníky, vaří guláš, pozorují vesmír (spacáky jim vozí doprovodný vůz). Kromě pracovního má putování přínos sportovní - denně totiž ujedou 70 až 100 km. Nejinak tomu bude i letos.

Obrovské výbuchy plazmy na Slunci upoutaly pozornost snad všech sdělovacích médií včetně tří televizních štábů. Ondřejovská hvězdárna praskala téměř ve švech pod atakem novinářů a telefony, faxy i e-maily v našem oddělení byly v nepřetržitém provozu. Byla to profesionální zkouška pro všechny, jak pro mé kolegy, tak pro astronomy a já jsem velmi ráda, že jsme ji všichni zvládli.

Závěrem bych ráda poděkovala jménem svým i svých spolupracovníků panu doktoru Harmancovi a sekretariátu Vědecké rady za iniciativu a úsilí přispět k našim snahám o zřetelnější a výraznější prezentaci výsledků vědy. Myslím, že výzvu o poskytování informací si ústavy vzaly za své a tak náš fax pracuje na plno, reakce agentur a novinářů na naše tiskové zprávy jsou více než pozitivní.

Tolik letem světem ze života tiskového odboru.

Jana Křížová