Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 1998  > červenec  > obsah

Katedra jazyků AV ČR

Katedra jazyků AV ČR se stala samostatným pracovištěm tehdy ještě Československé akademie věd v roce 1990. Navazuje však na dlouholetou tradici, neboť je přímým pokračovatelem vědecko-pedagogického pracoviště založeného již v roce 1954, jež fungovalo bez přerušení pod různými názvy a které reprezentovaly takové osobnosti české lingvistiky jako prof. L. Dušková, dr. L. Bubeníková, dr. V. Rejtharová, dr. B. Hodek, dr. V. Stehlík aj.

Katedra se z původního sídla v Opletalově ulici několikrát stěhovala a často se dostávala do svízelné situace, kdy se musela spokojit se zcela nevyhovujícími učebnami. Dnes sídlí v budově Kanceláře AV ČR na Národní třídě, učebny má též v Husově a Jilské ulici, kde je německé a francouzské oddělení. v roce 1999 se bude celá katedra stěhovat do nového objektu Akademie věd na Florenci. Všichni doufáme, že nám i našim posluchačům nové tisíciletí přinese definitivní vyhovující prostory.

Hlavní náplní práce katedry je výuka cizích jazyků a speciální jazyková příprava pracovníků AV ČR i mimoakademických subjektů. Její další činnost zahrnuje výzkum v oblasti aplikované lingvistiky a didaktiky cizích jazyků, jehož výsledky využívá při tvorbě a vydávání studijních materiálů a jiných publikací. Katedra též získává, zpracovává a rozšiřuje vědecké informace, ověřuje jazykové znalosti, provádí jazykové zkoušky v rámci doktorandského studia, poskytuje odborné posudky, doporučení a další služby jazykového charakteru. Profil katedry dotváří jazyková příprava doktorandů, často ve spolupráci s vysokými školami. Katedra spolupracuje s jazykovými katedrami některých fakult ČVUT a UK a dále s Britskou radou, se Vzdělávacím střediskem SPUSA a Pedagogickým centrem MŠMT.

V nabídce katedry najdete širokou škálu jazykových kurzů na všech úrovních od začátečníků až po velmi pokročilé. Kromě výuky obecného jazyka jsou pro zájemce o angličtinu připraveny kurzy ke cambridgeským zkouškám PET, FCE, CAE a k americké zkoušce TOEFL. Pro posluchače němčiny je zde přípravný kurz pro získání Zertifikat für Deutsch als Fremdsprache. Připravujeme zájemce k doktorandským zkouškám z angličtiny, němčiny, francouzštiny, ruštiny a španělštiny. Vzhledem ke stoupající úrovni jazykových znalostí našich posluchačů a stále většímu zájmu o speciální jazykové dovednosti jsme rozšířili nabídku zejména pro pokročilé posluchače o takové kurzy jako Academic Writing na dvou úrovních pokročilosti, dále Academic Listening nebo kurz Special Projects zaměřený na nejrůznější jazykové aktivity s využitím audiovizuálních materiálů, literatury, tisku a pod. Plně obsazeny jsou i kurzy ruštiny, španělštiny a češtiny pro cizince. Dobrou tradicí se staly žádané dvoutýdenní intenzívní kurzy angličtiny a týdenní kurzy němčiny a francouzštiny určené především pro ty, kteří se chystají na služební cestu do zahraničí. Poskytujeme také placenou jazykovou výuku posluchačům, kteří nejsou pracovníky Akademie. Potěšitelné je, že stále roste počet vysokoškolských studentů, kteří mají zájem především o přípravné kurzy k mezinárodní zkoušce FCE, CAE a TOEFL.

Výuka probíhá přibližně ve 100 kroužcích s průměrným počtem 15 posluchačů.

Pedagogických pracovníků je na katedře 15, z toho 10 angličtinářů (včetně 3 rodilých mluvčích), 3 němčináři a 1 francouzštinář. Posluchačů je celkem 1220, z toho akademických 788 a neakademických 432 (v tom studujících VŠ 241). Posluchačů angličtiny je 860, němčiny 200, francouzštiny 92, španělštiny 27, češtiny pro cizince 31 a ruštiny 10.

KATEDRA JAZYKŮ AV ČR
Národní 3, 11 42 Praha 1
ředitelka: PhDr. Libuše Sýkorová
Telefon: 24 24 05 20
Fax: 24 24 05 23
e-mail: langdpt@kav. cas.cz