Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 1998  > červenec  > obsah

Časopisy ústavů Akademie věd ČR

JOURNAL OF HYDROLOGY AND HYDROMECHANICS - VODOHOSPODÁRSKY ČASOPIS

Vydavatel:
Ústav hydrológie SAV a Ústav pro hydrodynamiku AV ČR
Adresa:
Pod Paťankou 5, 166 12 Praha 6
Tel.: 02-24310371
Fax: 02-322181
Šéfredaktoři: V. Novák a J. Myška
Periodicita 6× ročně
JOURNAL OF HYDROLOGY AND HYDROMECHANICS - VODOHOSPODÁRSKY ČASOPIS je mezinárodní časopis v oblasti základních věd o vodě, vydávaný ve spolupráci AV ČR a SAV. Publikuje originální poznatky, studie a zprávy z vědních disciplín: hydrologie a hydrodynamika, hydromechanika pórovitého prostředí, mechanika nenewtonovských kapalin, zahrnuje interdisciplinární oblasti jako je meteorologie, transport vody v systému podzemní voda - porost - atmosféra, přenos rozpuštěných látek ve vodním prostředí, hydraulika ve vodním hospodářství a další. Články jsou tištěny v angličtině, češtině nebo slovenštině.
Distribuci zajišťují oba ústavy.

PRÁVNÍK

Vydavatel:
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa:
Národní 18, 116 91 Praha 1
Tel.: 02-2491 2277
Fax: 02-2491 0495
Vedoucí redaktor: JUDr. M. Kindl, CSc.
Výkonný redaktor: JUDr. PhDr. Z. Masopust, DrSc.
Periodicita: 12× ročně
Cena jednoho čísla: 39 Kč
PRÁVNÍK přináší statě českých a zahraničních autorů věnované otázkám vnitrostátního, komunitárního a mezinárodního práva, právní filozofie, politické vědy a dalších s právem souvisejících oborů. Dále publikuje recenze a anotace, zprávy z vědeckého života, časové informace, diskuse a aktuální glosy. Je dnes nejstarším ve světě vycházejícím právnickým časopisem (od r. 1861). Mnohé v něm uveřejněné práce nacházejí ohlas v zahraniční odborné literatuře. Mezi právnickými časopisy má za dlouhá desetiletí své existence pevné místo a dobrou úroveň.
Distribuci zajišťuje PNS.