Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Archiv

Primární prevence rizikového chování

16.9.2008

Centrum adiktologie Psychiatrické kliniky VFN a 1. lékařské fakulty UK v Praze ve spolupráci s partnery společně organizují V. ročník mezinárodní konference Primární prevence rizikového chování s podtitulem: Kam kráčí(š) primární prevence?, která se uskuteční ve dnech 10.–11. listopadu 2008 v Praze. Konference navazuje na předchozí ročníky pořádané v letech 2004 až 2007.

Prohlášení Akademie věd České republiky k postupu MŠMT při přípravě OP VaVpI

11.9.2008

Akademie věd České republiky je nanejvýš znepokojena nedostatečnou komunikací a neprůhlednými kroky, které Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako řídící orgán Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) učinilo v rámci přípravy programu a výběru tzv. velkých projektů (nad 50 mil. eur).

Pozvánka na výstavu

21.8.2008

Akademie věd České republiky, Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i., a Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., Vás srdečně zvou na veřejnou výstavu k 50. výročí založení Ústavu struktury a mechaniky hornin, v. v. i., která se koná ve foayer hlavní budovy AV ČR na Národní 3 v Praze od 15. do 26. září 2008. Slavností vernisáž se uskuteční 15. září v 17:00 hod.

Oznámení

19.8.2008

Vědecká rada Akademie věd ČR, Grémium pro vědecký titul a komise pro obhajoby doktorských disertací v oboru Mechanika těles, konstrukcí, mechanismů a prostředí oznamuje Obhajobu doktorské disertační práce Micromechanical modeling of heterogenous materials and structures doc. Ing. Michala Šejnohy, CSc. Udělení vědeckého titulu doktor věd se koná 17. září 2008 v 10:00 hod., v Ústavu termomechaniky AV ČR, v. v. i., Dolejškova 5, Praha 8.

Prezentace v literární kavárně Academia v Brně

19.8.2008

Publikace Soupis rukopisů knihovny při farním kostele svatého Jakuba v Brně popisuje soubor 125 středověkých rukopisů, který je uložen v Archivu města Brna. Knihovna při kostele sv. Jakuba v Brně je naší nejvýznamnější dochovanou historickou farní knihovnou. Téměř polovinu rukopisů tvoří liturgické rukopisy, často bohatě iluminované, které představují významný doklad moravské knižní malby. Mezi zbývajícími rukopisy je zastoupena homiletika, biblistika, hagiografie, kanonické právo, filosofie a patristika.

Ohromen mikrosvětem

18.8.2008

Obecně prospěšná společnost České Švýcarsko Vás zve na výstavu vědecké fotografie z elektronových mikroskopů, jejíž autorem je doc. František Weyda z Biologického centra AV ČR, v. v. i. Výstavu je možné navštívit v galerii Továrna v Krásné Lípě od 18. srpna do 30. září 2008.

Dobré vztahy – základ spolupráce

16.7.2008

Mezi důležité partnery Akademie věd ČR patří také město Třešť, kde se zámek v majetku akademiků využívá nejen ke konferencím, ale i pro potřeby kraje Vysočina a místních subjektů...

EASAC v Praze

12.6.2008

Představitelé Vědecké rady evropských akademií EASAC se setkali ve dnech 16.–17. června 2008 v budově Akademie věd ČR.