Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Archiv

Vědci studentům II

4.4.2016

V rámci projektu Vědci studentům II se ve dnech 31. března – 1. dubna 2016 konala v Brně první letošní intenzivní škola. Projekt Ústavu informatiky AV ČR přibližuje studentům středních škol a jejich pedagogům svět vědy prostřednictvím setkání s významnými českými odborníky z mnoha různých oborů. Více než 70 posluchačů z moravských středních škol si vyslechlo přednášky imunoložky a bioložky prof. Blanky Říhové, historika doc. Michala Stehlíka, polárníka a klimatologa prof. Pavla Proška nebo biologa prof. Miloše Bartáka. Nechyběla ani přednáška vedoucího projektu Mgr. Romana Nerudy, odborníka na umělou inteligenci.

Pozvánka na zápis do Akademického předškolního centra

4.4.2016

Akademické předškolní centrum zve na zápis dětí do Lvíčku a Mazánku pro školní rok 2016–2017, který se bude konat 26. 4. 2016 od 15:30 do 17:00 hodin ve LVÍČKU (Národní 3/1009, Praha 1) a 28. 4. 2016 od 15:30 do 17:00 hodin v MAZÁNKU (Hotel Mazanka, Za Vodárnou 1/1013, Praha 8. Pro bližší informace k zápisu se můžete obracet na novakovam@ssc.cas.cz, tel.: 221 403 258 nebo na webové stránky http://skolky.avcr.cz.

Šéfredaktorka AB zvolena viceprezidentkou EUSJA

4.4.2016

Ve vedení Asociace evropských vědeckých novinářů má Česká republika poprvé svého zástupce. Na 44. valném shromáždění EUSJA ve Štrasburku koncem března byla do nového čtyřčlenného výboru zvolena šéfredaktorka Akademického bulletinu Mgr. Marina Hužvárová.
ČR vstoupila do mezinárodní organizace prostřednictvím Klubu vědeckých novinářů při příležitosti udílení Descartesových cen na Pražském hradě v roce 2004. Od té doby novináři píšící o vědě z 23 zemí navštívili Česko hned několikrát, a to během studijních exkurzí na pracoviště Akademie věd, za jejichž organizací stála právě Marina Hužvárová. (Více viz – Na prahu Mezinárodního roku chemie, Evropští vědečtí novináři v Akademii věd ČR, Valné shromáždění EUSJA v Praze, Ohlasy na laserový "Study trip" na ELI a PALS v zahraničním tisku). Více o EUSJA viz http://www.eusja.org/.

Změna trasy: o odchodech z vědy

1.4.2016

Jak již napovídá titulek, odchodem začínajících vědkyň a vědců z české vědy se ve svém tříletém projektu zabývala Kateřina Cidlinská z Národního kontaktního centra – gender a věda Sociologického ústavu AV ČR. Výsledkem je unikátní publikace, v níž se autorka dotýká tak citlivých témat, jako jsou důvody k odchodu z konkrétních vědeckých pracovišť. Vybrané rozhovory s osobami, které opustily vědeckou dráhu v doktorské a postdoktorské fázi v posledních deseti letech jsou anonymní, čímž chtěla autorka docílit jejich větší otevřenosti a upřímnosti při rozhovoru o takto citlivých tématech. „Projekt není unikátní jen v rámci zaměření našeho centra. Tato cílová skupina totiž nebyla v České republice doposud zkoumána. S výjimkou studie ČSÚ pro OECD z roku 2006, zaměřené na kariérní dráhy lidí s doktorským titulem, chybí k tématu odchodů z vědy za ČR jakákoliv data,” dodává autorka.
Křest publikace se uskuteční 11. dubna 2016 v 17:00 hod. v Klubu FAMU.

Karel IV. v Akademii

1.4.2016

Rozruch před vchodem do Akademie věd ČR vyvolala v poslední březnové dopoledne velevážená návštěva o hmotnosti ve stovkách kilogramů. Už sám průchod do budovy nebyl jednoduchý, ale pořádným oříškem bylo zdolat s více než dva metry vysokou kopií sochy letos jubilujícího panovníka vstupní schodiště. Karel IV. totiž na několik týdnů přesouvá svůj trůn z lapidária Národního muzea do Galerie Věda a umění, aby vévodil chystané výstavě 7 věží. Karel IV ve výzkumných projektech Akademie věd 1316–2016. Původní socha vznikla v huti Petra Parléře pro Staroměstskou mosteckou věž kolem roku 1380.
Fotoreportáž je malou pozvánkou na výstavu, která bude otevřena od 6. dubna 2016. (HaM)

Jak se bránit rizikům digitálního věku

31.3.2016

V rámci výzkumného programu Strategie AV21 Naděje a rizika digitálního věku se ve dnech 17.– 18. března 2016 konal první z řady workshopů na téma Jak se bránit rizikům digitálního věku. Workshop pořádal Ústav informatiky AV ČR ve spolupráci s Ústavem teorie informace a automatizace AV ČR a Matematickým ústavem AV ČR. Ředitel Ústavu informatiky AV ČR dr. Michal Chytil v úvodním slovu přivítal hosty, mezi kterými byli prof. Jan Flusser, ředitel ÚTIA AV ČR a koordinátor výzkumného programu, ředitel Matematického ústavu AV ČR dr. Jiří Rákosník, místopředseda Akademické rady AV ČR dr. Jan Šafanda a zástupci vysokých škol a dalších institucí.

Minulost, kterou nikdo nezapsal

30.3.2016

minulost_kniha.jpgKoncem minulého roku vyšla kniha Petra Květiny z Archeologického ústavu AV ČR, Praha a jeho spolupracovníků, která je celkovým pojetím v českém prostředí jedinečná a vytváří nový pohled na předhistorické společnosti, zajímavý pro širokou veřejnost i novou generaci studentů. Titul boří zaběhnuté představy o minulosti chápané jako sled historických událostí. S přispěním archeologie a antropologie může čtenář nahlédnout pod povrch psané historie a vidět, že literární prameny nemusí být nutně nejspolehlivějším zdrojem informací o minulosti. V hledáčku zájmu se však ocitají hlavně společnosti bez vlastních psaných záznamů, a to jak ty z dávné minulosti, tak i takové, které existovaly ještě relativně nedávno.

Ohlas prof. Vladimíra Křístka, člena Rady IA ČR, na AB3/2016

29.3.2016

Na titulní stránce Bulletinu 3/2016 se objevuje obrázek Antikrista prodávajícího odpustky. Tento obrázek však je vysoce aktuální i v současnosti. Tenkrát šlo o prodej odpustků, nyní jde snad ještě o něco horšího. Proto navrhuji, aby na titulní stránce některého z příštích čísel se objevil tento obrázek s antikristem opět, ale se změněnou nápisovou páskou pranýřující za uveřejnění článku u řady impaktovaných časopisů nutnost zaplatit –

Ohlasy_titul_perex.jpg

Konference vědeckých týmů AV ČR

24.3.2016

Den před novým státním svátkem – Velkým pátkem – představily vědecké týmy z pracovišť AV ČR aktuální stav vybraných výzkumných oblastí, jimž se na svých domovských pracovištích věnují. Za kritérium výběru týmů zvolila Vědecká rada nejen vysokou kvalitu výzkumu, ale rovněž odbornou reprezentativnost a atraktivitu pro odbornou i laickou veřejnost. Ze 400 týmů bylo pro konferenci doporučeno 13 badatelských skupin, které výrazně uspěly při hodnocení za léta 2010–2014.

Týden vědy a inovací pro praxi

24.3.2016

Potřeby průmyslu v oblasti vědy, výzkumu a inovací s akademickou sférou v oblasti životního prostředí propojili organizátoři Týdne vědy a inovací pro praxi, která zastřešuje tři tematicky specializovaná setkání – APROCHEM 2016, ODPADOVÉ FÓRUM 2016 a nově PRŮMYSLOVÁ EKOLOGIE 2016. Představitelé vědecké komunity, odborných firem i zástupci státní správy a samosprávy ve dnech od 15. až 18. března 2016 diskutovali mj. o průmyslových rizicích a haváriích v oblasti vod, ovzduší, obnovitelných zdrojů energií, dobrovolných nástrojích a zelených veřejných zakázkách. „Jelikož Česko v současnosti řeší problémy, jako jsou sucho, kvalita ovzduší nebo problematické množství fosforu obsaženého ve vodních tocích, zařadili jsme i tato témata do odborného programu letošního ročníku. Jedním z hlavních cílů akce bylo zprostředkovat setkání výzkumné a firemní sféry, aby si vzájemně vyměnili své znalosti a postřehy. Témat v oblasti vědy a výzkumu je mnoho, a proto se k němu na plenárním zasedání vyjádřili i odborníci, kteří na konferenci rovněž seznámili s metodikou Evropské unie pro hodnocení ekoinovací EU ETV,“ vysvětlil výkonný ředitel Českého ekologického manažerského centra (CEMC) Ing. Vladimír Študent.