Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Cenu Z. P. Bažanta pro inženýrskou mechaniku obdržel Petr Krysl

Petr_Krysl.jpgČeská společnost pro mechaniku v roce 2015 udělila Cenu Z. P. Bažanta pro inženýrskou mechaniku spojenou s finanční odměnou 1200 USD prof. Petru Kryslovi, který významně přispěl k rozvoji metody konečných prvků a tzv. bezsíťových metod, v jejich rámci rozvinul adaptivní techniky a paralelní algoritmy pro nelineární dynamické výpočty. Je autorem či spoluautorem 84 článků v recenzovaných časopisech a 4 učebnic. Jeho publikace mají evidováno 3069 citací v databázi Web of Science, 4023 citací v databázi Scopus a 6313 citací v Google Scholar. Během svého dlouholetého působení na prestižních amerických univerzitách podstatně přispěl ke zdokonalení diskretizačních a aproximačních postupů, adaptivních strategií, nelineárních paralelních výpočtů a integračních technik pro dynamické úlohy.
Cena se uděluje každoročně. Statut ceny viz http://www.csm.cz/cena-prof-z-p-bazanta-pro-inzenyrskou-mechaniku/

2. 5. 2016