Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791)

Letos si připomínáme 260. let od narození a 225. let od úmrtí hudebního skladatele Wolfganga Amadea Mozarta.
V souvislosti s tímto jubileem uspořádaly Akademie věd ČR, Mozartova obec v České republice a Don Juan Archiv ve Vídni mezinárodní mozartovskou konferenci Aktuální otázky mozartovského výzkumu, která se konala ve dnech 16.–17. dubna 2016. Program viz zde
O novinkách pražského mozartovského výzkumu informuje dr. Milada Jonášová v dubnovém čísle AB:

V říjnovém čísle Akademického bulletinu z roku 2006 jsme otiskli stať „Mozartovský výzkum není ani zdaleka vyčerpán…“ Po 10 letech slavíme další mozartovské jubileum – tentokrát 260. Výročí skladatelova narození a 225. výročí úmrtí – a bilancující pojednání by přitom mohlo mít úplně stejný název jako v roce 2006. Ale protože se v onom desetiletí v této badatelské oblasti mimořádně dařilo právě našemu výzkumu, věnujeme prostor článku o něm."... pokračování.
Mozartovskému  tématu se věnoval v příloze AB i doc. Tomislav Volek:
"Málokterému uměleckému tvůrci se cestování stalo tak základním zdrojem potřebných vědomostí o životě, jako tomu bylo v případě Mozartově. Jak známo - nikdy nenavštěvoval žádnou školu, zato však podnikl 17 velkých cest Evropou, na nichž strávil celkem 10 let a dva měsíce svého života. Otázka jak ona setkávání s desítkami měst mnoha zemí vypadala a co mu přinášela, se nutně stává jedním z předních témat Mozartovy lidské i umělecké biografie. Co ho do toho či onoho města vedlo, jak tam byl přijat, s kým se tam setkal, kolik podnětů a příležitosti k tvorbě mu ono město poskytlo, jakou stopu v něm zanechal? Pokud projížděl Evropou jako zázračné dítě řízené otcem, který osvědčoval schopnosti zdatného uměleckého a reklamního agenta, budil W. A. Mozart pozornost a nadšení společenské smetánky i nejlepších profesionálních hudebníků. V dubnu 1765 psal z Londýna do Čech o devítiletém Mozartovi český houslista a skladatel Anton Kammel, že je to "zázrak světa", že "hraje virtuosně na cembalo a komponuje jako anděl..."Avšak jak dozrával lidsky a umělecky, jeho popularita v těchto kruzích se zmenšovala. Přestal být kuriositou a stal se problémem. Jeho hudba se začala jevit většině posluchačů příliš náročnou a kolegy z profese dráždil víc a víc jak svým chováním - odmítal chovat se tak, jak se od hudebníka té doby požadovalo, tj. lokajsky -, tak svým enormním nadáním, jež ostatní zastiňovalo."... pokračování.


  mozart_animace_01.jpg mozart_animace_02.jpg globalni_hrozby_konference_03.JPG                                                                                                                                                                                                                                                

Zdroj: https://en.wikipedia.org

 

16. 4. 2016