Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Aktuální otázky mozartovského výzkumu

Letos si připomínáme 260. let od narození a 225. let od úmrtí hudebního skladatele Wolfganga Amadea Mozarta. V souvislosti s tímto jubileem pořádají Akademie věd ČR, Mozartova obec v České republice a Don Juan Archiv ve Vídni, pod záštitou předsedy AV ČR prof. Jiřího Drahoše, mezinárodní mozartovskou konferenci Aktuální otázky mozartovského výzkumu. Uskuteční se ve dnech 16.–17. dubna 2016 v konferenčním sále hlavní budovy AV ČR na Národní třídě. Mezi referujícími budou někteří členové Akademie für Mozart-Forschung při Stiftung Mozarteum Salzburg, řada univerzitních profesorů a dalších předních badatelů, věnujících se mozartovskému výzkumu a výzkumu italské opery 18. století, a to z Německa, Rakouska, USA, Itálie, Izraele a České republiky. Hlavní blok referátů bude věnován opernímu výzkumu, a to děl Mozartových v kontextu dobové italské produkce. Další příspěvky budou pojednávat o různorodé recepci Mozartových oper ještě za jeho života, o šíření jeho děl prostřednictvím opisů, o problematice dobové libretistiky a klavírní tvorby (s důsledky pro novou kritickou edici). O mozartovském výzkumu viz již AB 10/2006 s příspěvkem dr. Milady Jonášové z Kabinetu hudební historie EÚ AV ČR – Mozartovský výzkum není ani zdaleka u konce… Novinky pražského mozartovského výzkumu představí autorka v letošním dubnovém čísle AB.


 

22. 3. 2016