Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Adaptační strategie měst na změnu klimatu

spot_klima_perex.jpgČeská i evropská města se stále více potýkají s důsledky globální změny klimatu. Častější extrémy počasí, jakými jsou přívalové deště, vlny veder a častější sucha s sebou přinášejí problémy, které ovlivňují kvalitu životního prostředí, zdraví lidí a působí i škody na majetku. Jak se na extrémy počasí připravit reaguje video Rozvoj strategií přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách měst, které rovněž navrhuje a vyhodnocuje vhodná adaptační opatření ve vybraných urbánních oblastech – Praha, Brno, Plzeň – za podpory ekosystémově založených přístupů. Poutavý, animovaný videospot zpracoval řešitelský tým projektu UrbanAdapt z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR, který na problematice spolupracuje s Institutem pro udržitelný rozvoj Islandské univerzity.
Jedním z cílů projektu je mj. připravit a formulovat adaptační strategie měst v návaznosti na připravovaný národní dokument Strategie přizpůsobení změně klimatu v podmínkách ČR; posléze by měl být zahájen implementační proces adaptačních strategií. Součástí UrbanAdapt je začlenění prvků „zelené a modré infrastruktury“ a ekosystémových služeb. Ekosystémově založené přístupy k adaptacím jsou snadno dostupná a nákladově efektivní řešení. Poskytují spektrum výhod jako je snížení povodňového rizika, snížení eroze půdy, lepší kvalitu vody a ovzduší a současně snížení efektu městských tepelných ostrovů. Zmíněné přístupy mají rovněž podporu ve Strategii EU pro přizpůsobení se změně klimatu z roku 2013.

9. 3. 2016