Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Vláda schválila strategii výzkumu na příštích pět let

Cílem nově schválené Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací na léta 2016–2020 je zvýšení konkurenceschopnosti České republiky a zapojení více firem do vědy. RVVI proto vůbec poprvé přizvala do přípravy vědní politiky též představitele soukromého sektoru a i na základě jejich připomínek nastavuje systém do budoucna. „Podporu aplikovaného výzkumu chceme zaměřit především do perspektivních oblastí, které táhnou české hospodářství,“ uvádí místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek. Jako klíčové obory strategický dokument vytyčil biotechnologie a nanotechnologie, digitální ekonomiku, automobilový a letecký průmysl a železniční dopravu, ale také tradiční odvětví jako strojírenství, elektrotechniku, ocelářství, slévárenství a energetiku. Pozornost se nově zaměří též na kulturní a kreativní průmysly, přičemž seznam výzkumných témat bude průběžně doplňován.

Dokument vytipoval pět oblastí, v nichž česká věda zaostává, a navrhuje řešení. První se týká řízení vědní politiky, jež by se mělo sjednotit pod plánované Ministerstvo pro vědu. Druhá tkví v novém systému hodnocení výzkumných organizací, který by měl podpořit špičkové vědecké výsledky a nastartovat aplikovaný výzkum a zapojení výzkumníků do mezinárodní spolupráce. Třetí oblast uvažuje o úpravě hodnocení financování výzkumu tak, aby motivovalo výzkumníky a podniky ke spolupráci. Jedním z navrhovaných bodů je transformace části stávajících pracovišť v centra aplikovaného výzkumu. Čtvrtá oblast počítá s novými službami a finančními nástroji, které by měly podpořit malé a střední podniky v zapojení se do výzkumu. Poslední, pátá oblast, navrhuje stanovení prioritních oblastí aplikovaného výzkumu, které budou podporovány. Jednalo by se o konkrétní témata podle aktuálních potřeb podniků, rovněž s ohledem na potenciální výzvy nebo hrozby, kterým bude společnost čelit (například migrace, sucho).
red
 

23. 2. 2016