Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Projekt ASCIMAT zahájen

Ve čtvrtek 21. ledna 2016 se ve Fyzikálním ústavu AV ČR v Cukrovarnické 110 v Praze sešli čeští i zahraniční odborníci v oboru scintilačních materiálů, aby zahájili evropský projekt označovaný zkratkou ASCIMAT – v plném znění nazývaný „Zvýšení vědecké excelence a inovační kapacity v oblasti pokročilých scintilačních materiálů ve Fyzikálním ústavu AV ČR“ (Boosting the scientific excellence and innovation capacity in advanced scintillation materials of the Institute of Physics of the Czech Academy of Sciences). Tříletý projekt ASCIMAT byl udělen Evropskou komisí v programu „Horizon 2020, Widening program”, „výzva H2020-TWINN-2015” a je jedním z pěti udělených z celkem 56 zaslaných návrhů v České republice a jeho celkový rozpočet dosahuje 1 milionu Euro.

FZU_Nikl_01.JPG FZU_Nikl_11.JPG FZU_Nikl_12.JPG                                                                                                                                                                                                             

Fota: Stanislava Kyselová, Akademický bulletin

Úvodní schůze konsorcia projektu se zúčastnili kromě jeho koordinátora doc. Ing. Martina Nikla, CSc., a jeho kolegů z Fyzikálního ústavu AV ČR i vedoucí jednotlivých zahraničních týmů partnerů projektu a další představitelé partnerských pracovišť. Byli mezi nimi Dr. Etiennette Auffray z European Organization for Nuclear Research (CERN) ve Švýcarsku, prof. Christophe Dujardin z francouzské Université Claude Bernard Lyon 1 - Institut Lumière Matière (UCBL-ILM), prof. Anna Vedda z italské Università degli Studi di Milano - Bicocca (UNIMIB) a Giles BRANDON BSc., MSc., MBA, Intelligentsia Consultants Sàrl (Intelligentsia) v Lucembursku. Přítomni byli i členové poradního panelu projektu, který sestává z domácích odborníků v oblasti scintilačních materiálů, a to jak z univerzitních institucí (MFF UK, FJFI ČVUT), tak z firem podnikajících v této oblasti.
Jak řekl v rozhovoru s Janou Olivovou docent Martin Nikl, důraz v projektu bude kladen nejen na samu fyziku a fyzikální výzkum, ale také na vzdělávání vědeckých pracovníků, zejména mladých, a na praktické využití výsledků práce.

 

Get the Flash Player to see this player.

 

Jádrem projektu ASCIMAT jsou scintilační materiály, které hrají stále důležitější úlohu nejen ve vědě a výzkumu, ale i v řadě praktických aplikací. Scintilační materiál totiž pracuje jako konvertor, který dokáže foton vysokoenergetického (rentgenového nebo gama) záření nebo energii dopadající částice (elektrony, protony, ionty) přeměnit na skupinu fotonů z oblasti ultrafialového-viditelného (UV/VIS) záření, které je pak možno s velkou citlivostí převést na elektrický signál běžnými fotodetektory a tento dál zpracovat.

 

detektor_hadron.jpg
Obr. 1 – Pohled na vnitřek detektoru CMS na urychlovači Large Hadron Collider v CERNu v listopadu 2014 během plánované odstávky. Šipkou označená vrstva sestává z cca 80 000 monokrystalických scintilačních elementů o rozměrech přibližně 3x3x23 cm, a je tak největší scintilační aplikací tohoto druhu na světě. CMS detektor poskytl data pro objev Higgsova bosonu, za který byla udělena Nobelova cena za fyziku v r. 2013 (François Englert a Peter W. Higgs).


Jeho použití je tedy v aplikacích, které monitorují či zobrazují výše uvedená záření nebo svazky částic, především v medicíně (zobrazovací metody PET, CT, SPECT, digitální radiografie, dynamická fluoroskopie, měření dávkového příkonu v radiačních terapiích), průmyslové defektoskopii (kontroly svarů, vnitřní vady materiálů), bezpečnostních technikách (inspekce zavazadel a nákladů na letištích, překladištích a hraničních přechodech), v hi-tech přístrojích (např. elektronové mikroskopy), ale i v aplikacích v oblasti životního prostředí (detekce radonu) nebo ve vědě samotné, včetně fyziky vysokých energií (obr. 1) a jaderné fyziky.
Podrobnosti vysvětlil Martin Nikl novinářům na tiskové konferenci:

 

Get the Flash Player to see this player.

 

Celosvětové tržby v sektoru radiačních detektorů v r. 2011 byly cca 2,1 miliardy USD s předpokladem růstu o více než 40% do r. 2018.

V rámci naplánovaných aktivit se konsorcium projektu soustředí na následující tři témata:

1. Radiační poškození a časové charakteristiky scintilačních materiálů (FZU - CERN),
2. Vliv dimenzionality materiálů a jejich charakteristiky v různých excitačních módech
(FZU UCBL-ILM)
3. Vliv materiálových defektů na scintilační mechanismus (FZU - UNIMIB).

V průběhu projektu budou probíhat reciproční krátké stáže (1–3 měsíce) především mladých vědeckých pracovníků na partnerských pracovištích, jejichž pracovní program se soustředí na výše zmíněná témata, a dále budou organizovány workshopy, letní školy a v závěru projektu pak mezinárodní konference. Výzkumníci a studenti pracující v týmu FZU se tímto způsobem budou moci detailně seznámit se související metodikou a atraktivními scintilačními materiály s vysokým aplikačním potenciálem, které jsou v současné době studovány v ČR i ve světě.


Aktivity projektu budou mít i přímý vliv na konkurenceschopnost dvou českých podniků, Crytur, spol. s r.o a Envinet a.s., které se v nich budou formou vnější spolupráce účastnit. Crytur se sídlem v Turnově je světově známý výrobce mj. monokrystalických scintilátorů a radiačních detektorů s využitím v zobrazování s vysokým rozlišením a elektronové mikroskopii. S FZÚ na této tématice spolupracuje více než 20 let, spolu se účastnili několika národních i mezinárodních projektů, podávají společné patentové přihlášky a mají desítky společných vědeckých publikací.


Envinet dodává do mnoha zahraničních destinací materiály, inženýrská řešení a služby pro jadernou energetiku, výzkumné ústavy a průmysl v oblasti monitorování ionizujícího záření a radiační ochrany. S FZÚ jeho divize scintilačních materiálů v Kralupech n. Vlt. spolupracuje od r. 2011 především na vývoji plastických scintilátorů.

 

detektor_hadron3.jpg
Obr. 2

 

Aktivity projektu budou přispívat i do inovačních platforem SMART specializační strategie ČR, jmenovitě “ Engineering, electricity production and distribution, electrical engineering” a “ Pharmaceuticals and medical technology”.

Tým FZÚ do projektových aktivit zařazuje i nově v r. 2015 instalovanou světově unikátní technologii pěstování monokrystalů dielektrických materiálů, tzv. “micro-pulling down”, kterou dovezl z Japonska za finanční prostředky udělené v rámci Akademické prémie v r. 2013 (M. Nikl). Jedná se o její nejmodernější verzi této technologie instalovanou mimo Japonsko, která dává zcela nové možnosti pro výzkum a vyhledávání nových scintilačních a laserových materiálů v třídě dielektrických monokrystalů se širokým zakázaným pásem, obr. 2.
 

JANA OLIVOVÁ

 


Zdroje:
doc. Ing. Martin Nikl, CSc., koordinátor projektu, Fyzikální ústav AV ČR
RNDr. Michael Prouza, Ph.D, vědecký tajemník Fyzikální ústav AV ČR
Tiskové zprávy Fyzikálního ústavu AV ČR
 

25. 1. 2016