Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Nová členka RVVI

Vláda jmenovala novou členkou Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace uznávanou vědkyni v oblasti organické chemie prof. Jitku Moravcovou. Coby garantka IPN Metodika je také odbornice na hodnocení vědy a výzkumu a podle předsedy RVVI Pavla Bělobrádka bude neocenitelnou posilou při přípravě nové metodiky hodnocení. K 30. listopadu 2015 skončilo funkční období šesti členům RVVI (prof. Jiřímu Málkovi, doc. Jiřímu Cieńciałovi, dr. Zdeňku Havlasovi, prof. Tomáši Jungwirthovi, prof. Vladimíru Maříkovi a prof. Ivu Vondrákovi), přičemž do dalšího funkčního období již vláda opakovaně jmenovala prof. Jungwirtha a dr. Havlase.

RVVI má sedmnáct členů včetně předsedy. Místa tří členů tak nyní zůstávají neobsazená, Rada je ale usnášeníschopná. Kandidáty na nové členy navrhne vicepremiér Bělobrádek po Novém roce. Členy Rady jmenuje vláda na návrh předsedy Rady tak, aby byli zastoupeni zejména přední odborníci základního výzkumu a aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací.

17. 12. 2015