Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Technologické perspektivy skladování energie

V rámci výzkumného programu Strategie AV21 nazvaného Účinná přeměna a skladování energie se 30. listopadu 2015 uskutečnil seminář s mezinárodní účastí zaměřený na technologické perspektivy skladování energie, který zorganizovaly pod záštitou předsedy Akademie věd České republiky Ústav termomechaniky technologie_perex.jpgAV ČR a Ústav chemických procesů AV ČR. Po úvodních vystoupeních předsedy AV ČR prof. Jiřího Drahoše a koordinátora zmíněného výzkumného programu Strategie AV21 Ing. Jiřího Pleška z Ústavu termomechaniky AV ČR začali přítomní odborníci – vědci, představitelé vlády, vysokých škol, hlavních energetických a technologických firem i zástupci odborné veřejnosti – hovořit o perspektivách skladování energie všech druhů v České republice, o jeho úloze při zajišťování energetické bezpečnosti i o výzkumu příslušných technologií.


technology_perspective_01.JPG technology_perspective_02.JPG technology_perspective_03.JPG technology_perspective_09.JPG technology_perspective_09.JPG technology_perspective_09.JPG technology_perspective_09.JPG technology_perspective_09.JPG technology_perspective_09.JPG technology_perspective_09.JPG                                                                                                                                                                                           

Fota: Stanisalava Kyselová, Akademický bulletin
 
 

Zástupci z již jmenovaných pracovišť AV ČR, z Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, VŠCHT, ČEZ, ČEPS, E.On, ale také zahraniční hosté z Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg a Eindhoven University of Technology si vyměňovali názory a zkušenosti ohledně perspektiv jednotlivých způsobů skladování energie i směrů výzkumu na tomto poli, například v oblasti vodíkových technologií, nanomateriálů pro elektrochemickou akumulaci elektrické energie, fyzikálně-chemických vlastností materiálů pro termální skladování energie atd.

JANA OLIVOVÁ

 

3. 12. 2015