Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Čeština na jevišti

Na prknech, která znamenají svět, se 17. června 2015 odehrávalo nezvyklé představení. Po celý den tu před zaplněným hledištěm vystupovali jazykovědci a jejich hosté v programu věnovanému bezezbytku naší rodné řeči. Konferenci Den českého jazyka uspořádaly Ústav pro jazyk český AV ČR a Česká centra při příležitosti čtyřstého výročí formulace artikulů O zachování starožitného jazyka českého a vzdělání jeho, které se někdy označují jako první jazykový zákon. Protože kapacita Českého centra nestačila zájmu, rozsvítila se pro účastníky scéna Černého divadla v Rytířské ulici.

Přestože zmíněné artikuly z 15. června 1615 nikdy nevešly v platnost, staly se součástí programu národního obrození a zavedení obdobných opatření dodnes vzbuzuje otázky. Nemálo otázek ale vzbuzuje také používání současné češtiny: Má vůbec čeština budoucnost v globalizovaném světě? Jaké šance mají mladí spisovatelé? Opravdu rozumíme jazyku médií?
 

den_cj_01.JPG
Fota: Stanislava Kyselová, Akademický bulletin
Konferenci zahájil ředitel pořadatelského centra Zdeněk Lyčka (v pozadí ředitel ÚJČ Karel Oliva a Markéta Pravdová z ÚJČ)

 
Že se češtině věnují právě Česká centra, která fungují po celém světě, je nasnadě. Ředitel pořadatelského centra Zdeněk Lyčka považuje za důležité připomínat ve sjednocené Evropě význam národních jazyků: „Nejde nám samozřejmě o staromilský obrozenecký výkřik v éře všeobecného rozmachu angličtiny, který usnadňuje komunikaci napříč kontinenty. To však neznamená rezignaci na mateřský jazyk. Ten zůstává jedním z posledních individuálních rysů každého národa.“
 

den_cj_01.JPG
Ředitel ÚJČ Karel Oliva přednesl příspěvek pod názvem Cizí slova v češtině, česká slova v cizině.
 

den_cj_01.JPG


Ředitel Ústavu pro jazyk český AV ČR Karel Oliva se na scéně bravurně zhostil jak role řečníka, tak i moderátora. Jeho snahou je ukazovat češtinu jako jazyk krásný a mimořádně barvitý. I když je velmi složitý a dnes ovlivněný mnoha jinými jazyky, především angličtinou, nelze po ÚJČ požadovat, aby jako centrální autorita pracoval na určitém zjednodušení. „To je výrazem nepochopení naší práce, neboť lingvisté staví své aktivity především na zvyklosti populace s jazykem zacházet. I zvyklosti však musejí mít svá pravidla. Například v právních textech bychom nejednoznačností v psaní i nebo položení čárky mohli způsobit poměrně velký zmatek,“ upozornil Karel Oliva.
 

den_cj_01.JPG
O emancipaci češtiny jako kulturního a úředního jazyka (1370–1627) pohovořil Petr Čornej.

 

den_cj_01.JPG


Devíti velkým tématům se po celý den věnovalo na třicet hostů v jednotlivých panelech. Kompletní program včetně přehledu hostů naleznete na http://prague.czechcentres.cz/ nebo http://www.ujc.cas.cz/ .

 

den_cj_01.JPG
Foto: Pavel Farkaš, Klub vědeckých novinářů
Konference se konala v prostorách Černého divadla v Rytířské ulici.

 

den_cj_01.JPG
Foto: Pavel Farkaš, Klub vědeckých novinářů
Zleva: Jan Jirák z katedry mediálních studií Institutu komunikačních studií a žurnalistiky (KMS IKSŽ) Fakulty sociálních věd UK v Praze (UK FSV), šéfredaktorka Akademického bulletinu Marina Hužvárová a ředitel Českého centra Zdeněk Lyčka
 

18. 6. 2015