Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Sylvie Graf: Člověk má tendenci myslet schematicky

K nejúspěšnějším mladým vědcům v oblasti sociálních věd u nás patří dr. Sylvie Graf z Psychologického ústavu AV ČR v Brně, letošní laureátka Prémie Otto Wichterleho, která se zabývá psychologií meziskupinových vztahů, především možnostmi zmírňování předsudků. Na toto téma hovořila s redaktorkou AB Janou Olivovou. V současnosti dr. Graf připravuje vydání vědecké monografie Češi a jejich sousedé: meziskupinové postoje a kontakt ve střední Evropě v nakladatelství Academia a je řešitelkou čtyřletého výzkumu Determinanty vztahů mezi skupinami: integrovaný model meziskupinových postojů, kontaktu, osobnostních a sociálních faktorů. Od minulého roku stojí v čele sekce Interkulturní psychologie Českomoravské psychologické společnosti. Unie psychologických asociací České republiky ji nominovala na Early Carreer Comenius Award, kterou Evropská federace psychologických asociací uděluje vědcům do 35 let za originální způsob, jímž přispěli k rozvoji psychologie jako vědecké disciplíny.

Get the Flash Player to see this player.

 

Foto: Stanislava Kyselová, AB
Sylvie Graf s předsedou Akademie věd ČR Jiřím Drahošem

12. 6. 2015