Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Spolupráce pražských a bratislavských literárních vědců

„Součinnost českých a slovenských literárních vědců sahá do šedesátých let 20. století. Po roce 1992 se sice vazby zpřetrhaly, ale po deseti letech došlo k obratu. Od roku 2002 se badatelé z obou zemí pravidelně setkávají například na seminářích Česko-slovenské konfrontace/konfrontácie, na nichž recipročně čtou díla nejnovější české a slovenské prózy, poezie, literární kritiky nebo literární vědy,“ uvedl 14. května 2015 na tiskové konferenci Dne se současnou slovenskou literaturou ředitel Ústavu pro českou literaturu AV ČR dr. Pavel Janáček. Prozatím posledním výstupem spolupráce je publikace Hľadanie súčasnosti. Slovenská literatúra začiatku 21. storočia (Literárné informačné centrum, 2014) šestičlenného autorského kolektivu, jež je prvním souvislejším pokusem zachytit vývoj slovenské literatury v počátku 21. století: „Stáli jsme před úkolem, jak nepřehledné období metodologicky uchopit a zároveň jej zprostředkovat způsobem, aby si kniha našla i laické čtenáře,“ vysvětlil jeden z autorů dr. Rodoslav Passia z Ústavu slovenské literatury SAV v Bratislavě. Jeho slova doplnila i spoluautorka dr. Ivana Tarenenková, podle níž byla devadesátá leta 20. století ve slovenské literatuře léty objevování, zatímco po roce 2000 se textová hravost a textové experimenty upozadily a nastoupila generace autorů, kteří se zabývají především vlastní identitou viděnou v různých podobách; mj. se objevila i výrazná generace autorek, která v posledním desetiletí dominovala slovenské literární scéně. Jak uvedl další z autorů Mgr. Michal Jareš z ÚČL, na slovenské literatuře po roce 2000 je pozoruhodné, že se začíná dostávat k tématům, která se v Česku řešila již v devadesátých letech 20. století, a že jde o texty autobiografické. Jeho pohled doplnil ředitel ÚČL dr. Janáček, který dominantní pohyb v české literatuře vnímá v rozdílu mezi devadesátými léty a obdobím po roce 2000 – zatímco na konci 20. století se čeští autoři ohlíželi do minulosti, po roce 2000 převládá reflexe současného světa.

UCL_krest_01.jpg UCL_krest_02.jpg UCL_krest_02.jpg                                                                                                                                                               

Foto: Gabriela Adámková, Akademický bulletin

 

Odpolední blok Dne se slovenskou literaturou pokračoval tematickými referáty a diskuzí pod vedením slovakisty prof. Lubomíra Machaly z Univerzity Palackého v Olomouci, která nejen odborné komunitě a studentům, ale i veřejnosti představila situaci soudobé slovenské literatury a její podobu v kontextu současné literatury české.

Spolupráce Ústavu pro českou literaturu a Ústavu slovenskej literatury SAV pokračuje mj. i spolupořádáním V. kongresu světové literárněvědné bohemistiky, který Praha hostí od 29. června do 4. července 2015. Organizátoři jej zaměří především literárně historicky a hodlají jej věnovat reflexi války a konfliktu v české literatuře. S ohledem na uplynulé výročí 1. světové války a aktuální výročí 2. světové války se setkání literárních vědců s podtitulem Válka a konflikt v české literatuře zaměří na různé formy zpracování války a uchopení válečného prožitku v národní literatuře a kulturní paměti. V takto vymezené náplni bude zohledněn i kontext slovenské literatury – v komparativním i v syntetizujícím duchu. Věnovat se bude též intermediální reflexi i obecnější problematice války a konfliktu, v níž se proti sobě staví literatura, moc a ideologie. 600 let od smrti Jana Husa připomene samostatná sekce věnovaná jeho osobnosti, dílu a roli v kontextu husitských válek.

 

18. 5. 2015