Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

České kapitoly evropského příběhu

netuka_perex.jpgJe tomu již 15 let, kdy se zrodila česká účast v evropské dějepisné soutěži pro středoškoláky EUSTORY, respektive bylo u nás v roce 2000 uspořádáno její první kolo. Mezinárodní projekt organizuje nadace Körber Foundation; v Německu má tradici od roku 1973, a i když se do ní během let připojilo zhruba 25 evropských zemí, v současné době se účastní 15 států v národních, samostatných soutěžích. Vítězové 8. ročníku v České republice byli vyhlášeni 15. dubna 2015 a také oni se setkají se zahraničními „kolegy“ na mezinárodních letních akademiích.


IMG_5015.JPG

Co má letošní EUSTORY společné s předchozími ročníky a čím bylo jiné? Totožný je především smysl a cíl soutěže, tedy vědomí mimořádného významu poznání a reflexe vlastních soudobých dějin pro vybudování a rozvoj pevných základů otevřené demokratické společnosti v České republice, probuzení zájmu mladých lidí o studium historie na základě konkrétního výzkumu v místech studentům blízkých. Prvních šest kol soutěže pořádal Ústav pro soudobé dějiny AV ČR ve spolupráci s Asociací učitelů dějepisu za podpory Körberovy nadace z Hamburku. Poté se pořadatelství úspěšně zhostilo občanské sdružení PANT, které EUSTORY převedlo z bienále na soutěž s roční periodicitou, v níž pokračuje v tématu Příběh fotografie (vyhlášeno bude i letos na podzim pro příští rok).

IMG_5015.JPG

Předseda pořadatelského sdružení PANT Petr Pánek při slavnostním vyhlašování vítězů v sále Žižkovské radnice zdůraznil velkou roli pedagogů i skutečnost, že se v jednotlivých ročnících opakují jména učitelů, kteří své studenty vedou k účasti v soutěži. Však
také vitalitu projektu napovídá i účast, která zanedlouho dosáhne ke dvěma stům tisíc soutěžících. Autorům 10 vítězných prací předal ceny Zdeněk Svěrák a podobně jako loni jim i letos cimrmanovsky připomněl střípek z české historie – tentokrát maršála Radeckého a generála Laudóna.

IMG_5015.JPG
 
Palmu absolutního vítězství i cenu revue Dějiny a současnost za nejlepší literárně zpracovanou soutěžní práci si odnesl Jiří Klůc z Gymnázia Ostrov za práci Hudba je také zbraň. A zatímco si každá země své soutěže koordinuje sama a zda je vyhlásí každý rok nebo obrok, je na ní, stejně tak si volí svá témata. Drží se jen forma a základní princip soutěže, společné pro nejlepší soutěžící ze všech zemí jsou semináře a kempy, které organizuje a financuje centrála v Hamburku. Účast na nich ovšem nezávisí na pořadí v domácí soutěži, ale na jiných kritériích.

IMG_5015.JPG

IMG_5015.JPG
 
Krátce připomeňme témata předchozích ročníků, z nichž Akademický bulletin připravoval od počátků soutěže EUSTORY původní reportáže:
Sám proti moci. Opozice proti totalitnímu režimu 1948–1989

Kamená tvář mého kraje – osudy lidí vtěsnané do památníků ve 20. století
Nejen zbabělci, nejen hrdinové… (Všední život za protektorátu 1939–1 945)
My a oni (Česko-německé stýkání a potýkání ve 20. století)
Zastavený čas. Příběh fotografie
Pamětní místa na komunistický režim
I místo má svou paměť – po stopách historie mého region


Vybrané práce z prvních šesti ročníků byly publikovány ve sbornících. Více informací k soutěži EUSTORY naleznete na vzdělávacím portálu www.moderni-dejiny.cz .
MARINA HUŽVÁROVÁ

IMG_5015.JPG

Všechna fota: Archiv EUSTORY

 

16. 4. 2015