Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Nová publikace k významnému jubileu Georga Friedricha Händela

Když se 23. února před 330 roky narodil v Halle chlapec, o den později pokřtěný na Georga Friedericha, těžko někdo tušil, že vyroste v jednoho z géniů hudebních dějin. Fascinující tvorbu G. F. Händela (1685–1759) obdivují generace lidí a není divu, že se autor legendárního Mesiáše těšil někdy až nekritickému obdivu a za svého jej považuje jak rodné Německo, tak Anglie, kam se později přestěhoval. Životem a dílem tohoto hudebního velikána se důkladně zaobíral britský cembalista, dirigent a muzikolog Christopher Hogwood, který se vrací k původnímu Händelovi, a to prostřednictvím různých dobových dokumentů jako jsou citace z korespondence Händelovy i jeho příznivců, dobové kritiky nebo oslavné básně, jež uvedl do kontextu s životopisnými postřehy i uvážlivým hodnocením Händelovy skladatelské práce. Čtivou formou podává mimo uceleného skladatelova portrétu také vyčerpávající popis Händelovy kariéry na pozadí historických událostí první poloviny 18. století, zejména v Anglii. V poslední kapitole sleduje vývoj händelovské legendy od skladatelovy smrti do současnosti. Nyní se toto dílo dostává zásluhou Nakladatelství Vyšehrad také k českému publiku. Ba co víc, přináší i nový doslov, který autor napsal speciálně pro české vydání (překlad Vlasty Hesounové) a uvádí v něm nejnovější výsledky bádání včetně přehledu současných inscenací Händelových oper. Knihu doplňuje obsáhlá chronologická tabulka, sestavená händelovským badatelem Anthonym Hicksem, zaznamenávající nejdůležitější události ve skladatelově životě a hudební kariéře a nechybí ani obrazový doprovod téměř stovky ilustrací.


Všechna fota: Archiv nakladatelství Vyšeherad

Představení publikace na veřejnosti se událo jen den po přesném 330. výročí Händelova narození, a nebylo by správným pokračováním muzikologického cyklu, kdyby jej neprovázel koncert, tentokrát v barokním refektáři kostela sv. Jiljí.

 

Knihu společně uvedli ředitel nakladatelství Vyšehrad Pravomil Novák, překladatelka Vlasta Hesounová a předseda České Händelovy společnosti Pavel Polka. Večerem provázela Martina Fialková z Mezinárodního českého klubu (vlevo).

 

 


Na koncertě vystoupila sólistka opery Národního divadla Ludmila Vernerová a komorní soubor Atlantis Collegium ve složení – Jitka Jiříčková a Hana Zelenková – housle, Renata Machačová – viola, Jan Sládeček – violoncello, Vítězslav Podrazil – um. vedoucí, cembalo.

 

Před dvěma lety vydalo nakladatelství Vyšehrad publikaci věnovanou Antonínu Dvořákovi, o jejíž prezentaci jsme vás informovali zde.

 

MARINA HUŽVÁROVÁ

26. 2. 2015