Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Vychází kniha Ze světa islámu

Po více než 70 letech se dočkala vydání dosud nepublikovaná monografie o historii, věrouce a proudech nejmladšího monoteistického náboženství významného českého orientalisty a cestovatele Aloise Musila. Přestože publikaci Ze světa islámu dokončil autor v roce 1941, v protektorátní době a ani během komunistického režimu vyjít nesměla. Alois Musil přináší v knize podnětné postřehy, a to například v rozdílném pohledu na náboženství usedlých muslimů a kočovníků pouště. Jeho názor na vývoj islámu vychází z důvěrné znalosti životní praxe i postojů muslimů a v mozaice poznání má stále svou hodnotu. „Díváme se na islám jako na orientální vyznání, ale ve skutečnosti je východním výběžkem evropské kultury,“ zhodnotil tolik diskutované náboženství katolický kněz a jeden ze zakladatelů Orientálního ústavu AV ČR Alois Musil. Prezentace knihy, jejíž úvodní studii připravili Luboš Kropáček, Jaroslav Franc a Pavel Žďárský (který ji rovněž připravil k vydání a opatřil poznámkami), se uskuteční ve čtvrtek 12. února 2015 od 17:00 hod. v zasedacím sále Ústavu pro českou literaturu AV ČR.

musil_pozvanka_perex.jpg

 

Nakladatelství Academia ve spolupráci s Orientálním ústavem AV ČR vydalo v roce 2014 v edici Věda kolem nás publikaci věnovanou životu a dílu profesora Aloise Musila (1868–1944). Její elektronickou verzi naleznete zde.

3. 2. 2015