Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Výzva k přihláškám do soutěže SozialMarie

SozialMarie.jpgHistoricky nejstarším oceněním sociálních inovací v Evropě je soutěž SozialMarie, kterou zřídila soukromá nadace Unruhe (Neklid) manželů Wandy Moser-Heindlové a Friedricha Mosera. Výjimečné projekty z oblasti sociálních inovací, tedy takové, které efektivně přispívají k řešení společenských problémů, jsou vyhlašovány každoročně už od roku 2005 a celková finanční odměna je 54 000 eur. Soutěže se mohou účastnit iniciativy občanské společnosti, neziskové organizace i firmy z celé České republiky, Maďarska, Rakouska, Chorvatska, Německa, Polska, Slovenska a Slovinska – podmínkou je, že své projekty realizují v maximálně třísetkilometrové vzdálenosti od Vídně. Přihlášky do soutěže SozialMarie 2015 je možno posílat od 10. listopadu 2014 do 27. ledna 2015. Odborná porota poté vybere 15 nejlepších projektů, které budou oceněny 1. května 2015 ve Vídni. Více informací: 10 let SozialMarie; přehled vítězných projektů za rok 2014.

 


Zakladatelka nadace Unruhe Wanda Moser-Heindlová

 

Přihlášky k účasti v SozialMarie 2015 je možné podávat výhradně online. Zájemci najdou na www.sozialmarie.org vedle výzvy a samotného formuláře také veškeré informace k podmínkám účasti, stejně tak jako kritéria hodnocení.

Podací lhůta: 10. listopad 2014 – 27. leden 2015
Informace a podání přihlášky: www.sozialmarie.org
 

 
 

19. 11. 2014