Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Z mozaiky československé historie

Grabovka_mini.jpgŘekne-li se Králíky, vybaví se mi dlouholetá spolupráce Akademie věd s východočeským regionem, na jejímž počátku dohledáme smlouvu se Sdružením Orlicko z roku 2003, po třech letech rozšířenou na Pardubický kraj a později ještě dál. Připomene se mi také dlouhá společná cesta na otevření Evropského domu v tomto městečku, kdy jsme se cestou zpátky stavěli u jedné z nesčetných pevnůstek. Dnes je z ní Muzeum čs. opevnění K-S 14 „U cihelny“ a Památník obětem internace Králíky, tím spíš, že nese i nešťastnou paměť pomnichovské doby. Mezi těmi československými vojáky, kteří se nemohli vyrovnat s rozkazem opustit obranné objekty, byl pražský rodák, poddůstojník Arnošt Hrad, jenž se zde v říjnu 1938 zastřelil. K jeho letošnímu 100. výročí narození uspořádal brněnský Vojensko-historický klub ERIKA 9. října 2014 v libeňské Grabově vile konferenci. Na vysvětlení, proč v Praze 8, je třeba připomenout zásluhu oldskautů z 35. střediska Junáka, kteří na starém hřbitově v Bohnicích vypátrali hrob Arnošta Hrada a iniciovali jeho označení.


Všechna fota: Stanislava Kyselová, Akademický bulletin

Konferenční příspěvky přednesli ředitel muzea Ing. Richard M. Sicha, dr. Tomáš Klubert z Ústavu pamäti národa v Bratislavě (Dopady zahraničnej mocensko-politickej situácie v roku 1938 na Slovákov), dr. Jiří Plachý z Vojenského historického ústavu informoval o ztrátách čs. armády v době mezi květnovou mobilizací a obsazením českých zemí, jeho kolega z téže instituce dr. Ivo Pejčoch o československých cyklistických jednotkách v září 1938, dr. Daniel Povolný z Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu SKPV PČR nazval svůj příspěvek Zbrojovka Ing. F. Janeček v letech 1938-1939 aneb nadějné vyhlídky a smutné konce a dr. Pavel Zeman zastupující Ústav pro studium totalitních režimů hovořil na téma Třetí říše a Československo 1933–1938. Na konferenci byly předány medaile k příležitosti 100. výročí narození četaře A. Hrada.

Kraliky-2.JPG
 
Kraliky-2.JPG
 
Kraliky-2.JPG
 
Kraliky-2.JPG
 
Kraliky-2.JPG
 
Kraliky-2.JPG
 
Kraliky-2.JPG
 
Kraliky-2.JPG
 
HaM

 

15. 10. 2014