Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Novým předsedou GA ČR je prof. Ivan Netuka

Vláda na svém zasedání 1. října jmenovala nového předsedu Grantové agentury ČR. Je jím mezinárodně uznávaný odborník v matematické analýze a přední představitel pražské školy teorie potenciálu prof. RNDr. Ivan Netuka, DrSc., který dosud zastával post místopředsedy GA ČR. Prof. Netuka je mj. členem Grémia AV ČR pro vědecký titul DSc a od roku 2002 členem Akademického sněmu AV ČR. Osmým rokem působí v Radě Matematického ústavu AV ČR a od roku 2009 je zástupcem GA ČR a AV ČR v řídicí radě (Governing Council) European Science Foundation. Více viz http://www.gacr.cz/.

2. 10. 2014