Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Česko-norská spolupráce v oblasti VaVaI

O výzkumu, inovacích, transferu technologií a hodnocení výzkumných aktivit diskutovali u kulatého stolu 22. září 2014 představitelé Akademie věd, Norské grantové agentury, Norského velvyslanectví v Praze a MŠMT. Setkání by mělo přispět k posílení bilaterálních vztahů v oblasti vědy, výzkumu a inovací (VaVaI), vytvoření podmínek pro dlouhodobější spolupráci vědeckých komunit a sdílení zkušeností mezi klíčovými aktéry v oblasti vědní strategie. Pozvání ke kulatému stolu přijali také zahraniční experti, reprezentanti Grantové agentury, Technologické agentury, Rady pro výzkum, vývoj a inovace a dalších organizací. O výsledcích jednání se více dočtete v některém z následujících čísel Akademického bulletinu.

Cr_Norsko_01.JPG
Fota: Stanislava Kyselová, Akademický bulletin
Zleva: O. K. Hjelstuen, E. H. Normann, H. Torp, S. E. Sletner, H. Sychrová

Cr_Norsko_01.JPG

 

Cr_Norsko_01.JPG

Viz také:

Norské fondy podpořily také projekty Akademie věd

Norské fondy

Vědecká spolupráce se Skandinávií

22. 9. 2014