Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Fenomén Josef Šmajs

I v zahraničí oceňovaný brněnský filozof, profesor Masarykovy univerzity v Brně Josef Šmajs (* 1938) je už několik desetiletí jedním z našich nejvytrvalejších bojovníků za ochranu přírody i udržitelnost lidské civilizace. Prostředky boje volí adekvátní vlastní profesi – píše a zveřejňuje ty nejkvalitnější a myšlenkově nejcelistvější texty, které je schopen vytvořit, o minulosti a současnosti. Protože profesor Šmajs bere v úvahu nejen jednotlivosti, ale i systémy a jejich vývoj v čase, nazývá svou filosofickou syntézu evoluční ontologií. Nejnověji a ve stručnosti se lze s myšlenkami J. Šmajse seznámit ve sborníku O smiřování kultury s přírodou. Čtyři rozhovory a tři dokumenty vydaném v Brně (2014).

 
 
Strojní inženýrství z Vojenské akademie v Brně a filozofie z Filozofické fakulty MU Brno – tyto dvě velmi odlišné profese podnítily a teoreticky zaštítily jeho schopnost porozumět běhu věcí. Lásku a úctu k přírodě dostal do vínku v dětství, kdy s ní žil v úzkém kontaktu ve vesnici Skvrňov na Kolínsku. I když k filosofickému způsobu myšlení inklinoval už jako student gymnázia, s odbornou filozofií se setkal na vojenské vysoké škole, kde jeho oblíbenými učiteli byli Jiří Sedlák a Vítězslav Gardavský.
 
Práce profesora Šmajse je o to ojedinělejší, že v jeho generaci můžeme sledovat jen opravdu málo soustavně aktivistických osobností z akademické sféry. Ten, kdo nechce utrácet peníze za knihy, se může s názory Josefa Šmajse seznámit v dlouhé řadě článků uveřejněných v Britských listech. Domnívám se však, že mít jeho knihy v knihovně a být seznámen s jejich obsahem by mělo být pro českého intelektuála stejně závazné, jak znát texty T. G. Masaryka. Jde zejména o knihu Ohrožená kultura (2011), která byla přeložena také do angličtiny a ruštiny a která u nás vyšla už ve třetím vydání, obsáhlou publikaci o evoluční ontologii s příznačným názvem Filosofie – obrat k Zemi (2008)či zatím poslední knižní publikaci Evoluční ontologie a problém podnikání (2012).
 
Poselství Josefa Šmajse je prosté: Snažme se co nejrozumněji zacházet s přírodním potenciálem, s tím, co nám tu z přírody ještě zbylo. A současně zacházejme co nejrozumněji s naším, lidským potenciálem: v možnostech lidstva nejsou jen neustálé boje o zdroje! Opačné řešení, totiž vědomé uskromnění, založené na úctě k přírodě je, jak doufá profesor Šmajs, možné.
 
ZDEŇKA PETÁKOVÁ,

geoložka a nezávislá publicistka

 

Další příspěvky autorky:

O vedení vědy  

Diamantová lady

6. 11. 2014