Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

XLIV. zasedání Akademického sněmu

V Majakovského sále Národního domu na pražských Vinohradech zasedal 24. dubna 2014 nejvyšší samosprávný orgán Akademie věd ČR. Delegáti a pozvaní hosté projednali zprávu o činnosti Akademické rady za období od předchozího Akademického sněmu konaného v prosinci 2013, návrh výroční zprávy o činnosti AV ČR, zprávu o hospodaření za uplynulý rok a její závěrečný účet. Delegáti rovněž zvolili část členů Akademického sněmu pro funkční období 2014–2018 z řad významných domácích i zahraničních vědců, zástupců průmyslu, obchodních kruhů a bank.

snem_duben_2014_01.JPG
Všechna fota: Stanislava Kyselová, Akademický bulletin
 
Úvod jednání, jehož se zúčastnilo 175 z 233 delegátů, tradičně patřil shrnujícímu projevu předsedy AV ČR prof. Jiřího Drahoše a zdravicím předsedy České konference rektorů a zároveň rektora Univerzity Karlovy prof. Tomáše Zimy, senátorky a ředitelky Ústavu experimentální medicíny prof. Evy Sykové, náměstka ministra školství pro vysoké školství a výzkum prof. Jaromíra Vebera a dalších hostů.
 
snem_duben_2014_01.JPG
 
Na zasedání, jež bylo pro stávající složení delegátů posledním řádným v tomto funkčním období, tradičně participovali představitelé české vědy a vzdělanosti – vedle zmíněných řečníků předsedkyně Technologické agentury ČR Ing. Rút Bízková, místopředsedkyně Českého statistického úřadu Ing. Eva Bartoňová, místopředseda Rady vysokých škol prof. Vladimír Čechák, místopředseda Asociace výzkumných organizací dr. Jan Nedělník, rektor Technické univerzity v Liberci prof. Zdeněk Kůs, rektorka Vysoké školy ekonomické prof. Hana Machková, rektor Vysoké školy chemicko-technologické v Praze prof. Karel Melzoch, rektor Českého vysokého učení technického prof. Petr Konvalinka či zakladatel České konference rektorů prof. Martin Černohorský.
 
snem_duben_2014_01.JPG
 
Obdobně jako na posledních zasedáních Akademického sněmu (od roku 2012) projednávali delegáti připravovanou Strategii Akademie věd. Akademii se podařilo po četných diskusích jak na jednotlivých pracovištích, tak i v AV ČR jako celku dospět ke shodě, že by se AV ČR měla profilovat jako instituce, jejímž posláním je špičkový výzkum zaměřený na problémy a výzvy současné české společnosti. Jak uvedl v projevu prof. Drahoš, Akademie již zformulovala konkrétní výzkumné programy, jež jsou integrovány do širších badatelských okruhů: s prezentací tří vybraných vystoupili ředitel Ústavu termomechaniky dr. Jiří Plešek (výzkumný okruh „Zdroje a využití energie“ ; výzkumný program „Účinná přeměna a skladování energie“), doc. Jakub Otáhal z Fyziologického ústavu („Zdraví člověka“; „Kvalitní život ve zdraví a nemoci“) a prof. Petr Sommer z Archeologického ústavu („Paměť a dějiny“; „Evropa a stát: mezi barbarstvím a civilizací“). S výzkumnými programy se hosté seznámili i prostřednictvím expozice plakátů v předsálí Majakovského sálu.
 
snem_duben_2014_01.JPG
Rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima
 
Velmi diskutované téma byla současná situace v Grantové agentuře ČR, která podle Akademické rady a Univerzity Karlovy výrazně destabilizuje základní výzkum, a to nejen kvůli zásahům do soutěže center excelence. Výzvu předsedy AV ČR, aby se česká vláda a Rada vlády pro výzkum, vývoj a inovace začaly situací v GA ČR bez otálení zabývat, podpořila prof. E. Syková. Senátorka PČR usuzuje, že stávající předsednictvo GA ČR již nemůže zjednat nápravu a jeho odvolání je legitimním a logickým požadavkem akademické obce. V této souvislosti iniciovalo Fórum Věda žije! petici za odvolání vedení GA ČR v čele s dlouhodobě kritizovaným prof. Petrem Matějů; na http://www.vedazije.cz/ ji podpořily již stovky badatelů.Prof. Zima ke kontroverzi v GA ČR uvedl, že nejasné zdůvodnění rozhodnutí předsednictva o změně pořadí center excelence zpochybňuje transparentnost a nezávislost procesu hodnocení v GA ČR.
 
snem_duben_2014_01.JPG
 
Nedávno inaugurovaný rektor Univerzity Karlovy dále zdůraznil, že se zaměří na prohlubování dlouhodobě korektních a oboustranně prospěšných vztahů mezi univerzitní a akademickou obcí, protože pouze jednotný postup může českému vědeckému prostředí zprostředkovat pozitivní změnu.
 
 

LUDĚK SVOBODA

28. 4. 2014