Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Pamětní medaile prof. Zahradníkovi

Vystoupením Slovo o chemii u nás a ve světě zahájil čestný předseda Akademie věd ČR prof. Rudolf Zahradník prestižní cyklus přednášek Rudolf Zahradník Lectures Series. Zakladatel české kvantové chemie převzal při této příležitosti Pamětní medaili Univerzity Palackého od prorektora UP prof. Miroslava Mašláňa. Své jméno spojil s cyklem prof. Zahradník s vděčností: „Člověk by musel být nadutý, aby kompliment, kterého se mu dostalo, pokládal za samozřejmý. Bůh je mi svědkem, že to tak neberu.“ Výklad svého někdejšího učitele sledovaly 26. března 2014 v zaplněné aule Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci mj. další dvě vědecké osobnosti – jeden z nejcitovanějších českých vědců a nositel národní ceny Česká hlava prof. Pavel Hobza z Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, a světově uznávaný chemik českého původu a editor časopisu Chemical Reviews prof. Josef Michl.

                                
 
Foto: Pavel Konečný, Archiv UP
                                                                                               

Ambicí přednáškového cyklu je představit význačné světové vědce především v oblasti chemického a materiálového výzkumu – vedle prof. Michla již na UP vystoupili Andrey Rogach (Hongkong), Mark Ratner (Northwestern University) či Wolfgang Lindner (Vídeň). Záštitu cyklu poskytl generální ředitel Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů (RCPTM) prof. Radek Zbořil, který prof. Zahradníka považuje za nestora české chemie: „Jsou za ním nejen mimořádné vědecké práce, ale i žáci, kteří vyrostli pod jeho vedením ve světově uznávané vědecké osobnosti. Skutečnost, že propůjčil přednáškovému cyklu své jméno, je oceněním jak pro mě osobně, tak i pro univerzitu. Jsem si jist, že cyklus bude v budoucnu pevně spojen se jménem Univerzity Palackého podobně jako třeba festival Academia film Olomouc.“
Účast na ceremoniálu chápou zúčastnění vědci rovněž jako ocenění dosavadní práce RCPTM. Jak uvedl prof. Zahradník, jeho vědecké aktivity jsou průkopnické: „Jde o badatelsky zralé dílo, dotažené do řádného konce, které má ve světě velký a povzbudivý ohlas. Obdivuji, že zdejší týmy dokáží pracovat s gramovými i metrákovými kvanty, vyžaduje-li to praxe – takových výzkumných sestav je u nás věru málo.“ RCPTM  tak může inspirovat nejen většinu vědeckých institucí v České republice, ale i na mnoha místech ve světě.
lsd

26. 3. 2014