Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

České technologie na pomoc při záplavách v Buenos Aires

Pražský program pro téměř třicítku zástupců členských zemí sdružených v Asociaci evropských vědeckých novinářů (European Union of Science Journalists’s Association – EUSJA), který redakce Akademického bulletinu uspořádala v polovině března, se již od počátku setkává se zahraničními ohlasy. O úspěšné akci mezi prvními referoval například švédský novinář Kaianders Sempler v článku pro časopis NyTeknik, v němž se inspiroval přednáškou Milana Hájka z Ústavu chemických procesů AV ČR o využití mikrovlnných technologií pro sušení knih zničených při povodních v roce 2002. Příspěvek včetně ilustrace s motivem pražských povodní nalezl odezvu dokonce až v Argentině, kterou začátkem dubna 2013 zasáhly bleskové záplavy. Ani v tomto případě nebyly ničivého živlu uchráněny knihy, a to na univerzitě v Buenos Aires (Universidad Nacional de San Martín), jejíž vedení na základě článku v NyTeknik požádalo Ústav chemických procesů AV ČR o odbornou spolupráci na jejich záchraně. Podle slov Milana Hájka z ÚCHP AV ČR byla zahájena pomoc a spolupráce při záchraně 4000–6000 zatopených knih, které jsou nyní uchovány v zamrzlém stavu.

16. 4. 2013