Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Nečasovo centrum pro matematické modelování

Podpisem smlouvy o zřízení Nečasova centra pro matematické modelování vrcholí dlouholetá úzká spolupráce dvou ústavů Akademie věd ČR s Karlovou Univerzitou. V prostorách Matematicko-fyzikální fakulty UK ji 18. března 2013 stvrdili ředitel Matematického ústavu AV ČR Pavel Krejčí, ředitel Ústavu informatiky AV ČR Michal Chytil a děkan MFF UK v Praze Jan Kratochvíl. Centrum nese jméno vynikajícího matematika a zakladatele české školy moderní teorie parciálních diferenciálních rovnic Jindřicha Nečase a navazuje na výzkumný projekt Centrum Jindřicha Nečase pro matematické modelování z let 2006–2011, který zaštítilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Britská organizace Technopolis jej v rámci mezinárodního hodnocení v roce 2011 označila jako jeden z nejúspěšnějších projektů. „Snažíme se ve stopách Jindřicha Nečase rozvíjet to, co v České republice vybudoval. Spojení tří institucí je pro nás výzvou, která nás může posunout dál. Budeme k tomu však potřebovat pokoru, štěstí a podporu vedoucích pracovišť,“ uvedl ředitel Nečasova centra Josef Málek.


Ředitel Nečasova centra pro matematické modelování Josef Málek z MFF UK v Praze.

Necasovo_centrum2.jpg
Fota: Stanislava Kyselová, Akademický bulletin
Zleva: proděkan pro vědu a zahraniční styky MFF UK Jan Trlifaj, ředitel
Nečasova centra Josef Málek, proděkan pro matematiku MFF UK Mirko Rokyta, ředitel MÚ AV ČR Pavel Krejčí, ředitel ÚI AV ČR Michal Chytil a děkan MFF UK Jan Kratochvíl


V centru se sdruží vědecké skupiny v oblastech teoretické i aplikované matematiky a informatiky, převážně v teoretické, numerické a počítačové analýze fyziky kontinua a materiálových věd. V mezinárodním měřítku se tak mohou stát rovnocenným partnerem pro spolupráci se skupinami se stejným zaměřením. Vznik centra rovněž umožní překonat rozdrobenost českých vědeckých a pedagogických kapacit v daných oborech. Nedílnou součástí je pak podpora vědecké činnosti u studentů, což naprosto koresponduje s osobností Jindřicha Nečase, který byl právě pro studenty zdrojem optimismu a neutuchajícího nadšení pro matematiku. „Když měl Jindřich Nečas nápad, potřeboval ho ihned někomu sdělit. Jednou mne z ničeho nic zastavil a pronesl: Pane kolego, něco Vám musím říct: Matematik musí být poctivý a skromný,“ zavzpomínal během slavnostního setkání ředitel Matematického ústavu Pavel Krejčí. Na závěr zmínil též společný výlet do přírody, kde mu po náročném výstupu prof. Nečas v pravé poledne na vrcholu hory dával přednášku o entropii.

srd
 

19. 3. 2013