Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Čechoslováci u Dunkerque 1944–1945

U příležitosti vydání knihy Dunkerque 1944 –1945Ztráty Československé samostatné obrněné brigády během operačního nasazení ve Francii, kterou připravili badatelé Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR Petr Hofman a Zdenko Maršálek, se 24. října 2011 uskutečnil seminář, který připomenul osudy padlých, zemřelých a nezvěstných příslušníků Československé samostatné obrněné brigády. Ti od října 1944 do května 1945 bojovali v okolí francouzského přístavu Dunkerque, v němž se uzavřela silná německá posádka.Kniha vznikla ve spolupráci s Československou obcí legionářskou, která letos slaví 90 let od založení v roce 1921.


Zleva: Zdenko Maršálek a Petr Hofman z Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR a místopředseda Senátu PČR Petr Pithart
Všechna fota: Stanislava Kyselová, Akademický bulletin

Podle místopředsedy Senátu Parlamentu České republiky Petra Pitharta, který nad seminářem v Senátu převzal záštitu, je publikace mimořádná tím, s jakou pečlivostí a úhrnnou pietou vzpomíná všechny padlé. „Autoři vojákům vzdávají úctu nikoli vzletnými pietami, nýbrž vypsáním jejích životních příběhů, rekonstrukcí zranění, smrti a pohřbu. Čtete jeden příběh za druhým a nedokážete přestat. S takovým čtenářským zážitkem jsem se dosud nesetkal. Úcta ke každému jednotlivému mrtvému je tou nejvyšší úctou, kterou padlým můžeme dát.“


Konference_4.JPG
Místopředseda Senátu PČR Petr Pithart převzal nad seminářem záštitu.

Publikace zahrnuje 190 medailonů padlých, zemřelých a nezvěstných příslušníků Čs. samostatné obrněné brigády, kteří od října 1944 do května 1945 bojovali v okolí přístavu Dunkerque. V rámci zkoumání problematiky československého zahraničního odboje za druhé světové války představují různorodé životní osudy prostých vojáků tolik potřebný „pohled zdola“.

 

Konference_4.JPG

Studie, které jsou součástí publikace, naopak zasazují působení československých vojáků do širšího rámce bojové činnosti spojeneckých vojsk, a současně předkládají zajímavé výsledky zevrubného statistického zpracování získaných údajů. Publikaci doplňují i grafy a schematické mapky a téměř 700 barevných i černobílých fotografií a dokumentů.

 

Konference_4.JPG

Otto Pick z Univerzity Karlovy

Podle zástupce ředitele Ústavu pro soudové dějiny AV ČR Jiřího Kociana se tématu badatelé věnují soustavně. „Tato kniha může přinést nové pohledy na danou problematiku, a tak doufám, že se dostane také mezi mladou generaci.“

 

Konference_4.JPG
Zleva: Zdenko Maršálek a Petr Hofman z Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, místopředseda Senátu PČR Petr Pithart, Otto Pick z Univerzity Karlovy a předseda Československé obce legionářské Pavel Budinský.
 

                     

lsd
 

26. 10. 2011