Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

SAFMAT fyzikům poskytne špičkové podmínky

Fyzikální ústav AV ČR se sídlem v Praze Na Slovance otevřel 7. října 2011 Středisko analýzy funkčních materiálů – ve svém oboru nejlépe vybavené pracoviště ve střední a východní Evropě. Projekt SAFMAT, který získal podporu pražského zastupitelstva coby nejlépe hodnocený projekt v rámci 2. výzvy Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost, poskytne badatelům laboratoře s nejmodernějším technologickým vybavením. Přispěje tak nejen ke zkvalitnění vědecké činnosti ve Fyzikálním ústavu AV ČR, ale i k celkovému rozvoji a rozšíření možností výzkumu na území Prahy. „Doufejme, že se bude SAFMATU dařit a že bude prosperovat, jak tomu bylo během výstavby,“ popřál ambicióznímu projektu ředitel Fyzikálního ústavu doc. Jan Řídký.

SAFMAT_x5x.JPG
Zleva: předseda Vědecké rady AV ČR Jiří Čtyroký, ředitel Fyzikálního ústavu AV ČR Jan Řídký a radní hl. města Prahy Petr Dolínek

SAFMAT se zaměří na několik oblastí výzkumu:
·        Analýzu nových materiálů z hlediska atomárního složení a struktury, což je jedno z nejnáročnějších odvětví experimentální materiálové fyziky, vyžadující velkou koncentraci jak materiálních zdrojů, tak odborníků s vysokou kvalifikací. Využití takových metod má zásadní význam pro uplatnění a udržení českých firem na náročných světových trzích, kde příprava materiálů musí být dokonale definovaná z hlediska atomárního složení a struktury a umožní tak diagnostiku v subnanometrovém měřítku. Součástí výzkumu v projektu SAFMAT je také metrologie tenkých vrstev v oboru nanotechnologií.
·        Analýzu technologicky důležitých center a strukturních defektů ovlivňujících lokalizaci elektrického náboje v polovodičových, magnetických a dalších materiálech. Použitá metoda – elektronová paramagnetická rezonance – je vhodná k určení koncentrace, nábojového stavu, valence a elektronové struktury těchto center v atomárním měřítku a jejich způsobu zabudování do hostitelské struktury.
 
Takto získané znalosti jsou nezbytným předpokladem pro uskutečnění přechodu od technologií běžných v makrosvětě k nanotechnologiím, které využívají nové fyzikální principy.
 

SAFMAT_x5x.JPG

V úvodu slavnostního odpoledne hovořil ředitel Fyzikálního ústavu AV ČR Jan Řídký.

 

SAFMAT_x5x.JPG
 
Laboratoř SAFMAT tak přispěje k udržení světové úrovně tohoto výzkumu v ČR. V jejím rámci FZÚ uvede do provozu dva nejmodernější přístroje pro charakterizaci nanostrukturních funkčních materiálů.
 
SAFMAT_x5x.JPG
 
NanoESCA je přístroj spojující unikátním způsobem elektronovou mikroskopii fotoelektronů a elektronovou spektroskopii pro studium lokálního chemického složení a strukturních vlastností v nanometrickém prostorovém rozlišení. V praxi to umožňuje zcela unikátní analýzu zaměřenou na strukturu a vazební poměry ve zkoumaných materiálech.
 
SAFMAT_x5x.JPG
Přístroj NanoESCA. Podle Jana Řídkého jej využijí mnohá průmyslová odvětví – například výrobci turbín.
 
EPR spektrometr Bruker ELEXSYS E580 určuje při teplotách v rozmezí od 4 do 300 K strukturu, dynamiku a prostorovou distribuci paramagnetických částic na atomové úrovni v libovolném typu materiálů. Přístroj umožňuje analýzu nejen pevných látek, ale i gelů, kapalin a biologických vzorků.

SAFMAT_x5x.JPG

EPR spektrometr badatelům umožní měřit vlastnosti struktur materiálů.

Projekt SAFMAT je součástí národní mapy velkých infrastruktur pro výzkum a vývoj. Směřuje do oblasti základního výzkumu, vzdělávání i aplikovaného výzkumu:

·        V rámci vědecké spolupráce s ostatními vědeckými institucemi se Fyzikální ústav AV ČR zaměří na materiálový výzkum v oblasti nanotechnologií, a ve spolupráci s vysokými školami, zejména MFF UK a fakultami ČVUT, také na vzdělávání studentů, především postgraduálních.
·    Laboratoř bude otevřena také zájemcům z řad podnikatelských subjektů působících v oblasti výzkumu a vývoje.


Pro potřeby projektu byla z prostředků Akademie věd vystavěna také nová budova s laboratorními a kancelářskými prostory (do provozu uvedena na začátku roku 2011). Přístroj FT-EPR byl nainstalován během června; přístroj NanoESCA v srpnu a září.


Unikátnost a potřebnost pořízených přístrojů a zájem o jejich využití v praxi také dokládá spolupráce s podnikatelskými subjekty, které přispívají částkou 3 250 000 korun, což přesahuje čtyři procenta celkového rozpočtu. Mezi partnery jsou např. ČEZ, a. s., HVM plasma, s. r. o., Crytur, a. s., ÚJP Praha, a. s., Vakuum Praha, s. r. o., a Polovodiče, a. s.
 
Bližší informace – Fyzikální ústav AV ČR, e-mail: secretary@fzu.cz , tel. 266 052 121

TEXT A FOTO LUDĚK SVOBODA

 

7. 10. 2011