Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Memorandum o stálé spolupráci AV ČR a Senátu PČR

Předseda Akademie věd ČR prof. Jiří Drahoš a předseda Senátu PČR Milan Štěch podepsali Memorandum o stálé konferenci mezi Senátem PČR a AV ČR. Slavnostní akt se uskutečnil za účasti místopředsedů Senátu Aleny Gajdůškové a Petra Pitharta, místopředsedy AV ČR prof. Jaroslava Pánka a dalších významných hostů ve čtvrtek 21. července 2011 v sídle Senátu PČR.

senat_av_cr_01.jpg

 

Akademie věd ČR jako významná součást vědy a výzkumu v České republice nabízí Senátu PČR potenciál odborného garanta v rámci stálé konference jako platformy vytvářející prostor pro meziinstitucionální komunikaci k tématům vědy, výzkumu a inovací ve veřejném prostoru. Tato spolupráce se bude odvíjet v těsné součinnosti s dalšími vědeckými a výzkumnými institucemi, především vysokými školami.

 

 

„Je to svým způsobem průlomová dohoda. Umím si představit řadu témat, kde Akademie věd může politikům expertně pomoci – od společenskovědních a ekonomických témat až po otázky ekologie a energetiky,“ zdůraznil Jiří Drahoš. „K vědě mám velkou úctu, může nás významně přiblížit k realizaci našich cílů při vytváření vzdělanostní společnosti,“ poznamenal Milan Štěch.

 

 

Cílem deklarovaného rámce vzájemné součinnosti je hledání širšího kontextu aktuálních problémů, pochopení jejich příčin a hledání způsobů řešení. V praktické rovině podpoří memorandum rozvoj kontaktů mezi vědeckými, vzdělávacími, hospodářskými a dalšími organizacemi působícími v České republice i vědeckou spolupráci mezinárodního charakteru. Obě strany se též dohodly na přípravě společných seminářů za aktivní spoluúčasti dalších subjektů působících v oblasti vědy a výzkumu, a to k vědeckým otázkám významným pro českou společnost.

 

Všechna fota: Stanislava Kyselová, Akademický bulletin

 

Připravil: Odbor mediální komunikace, Kancelář AV ČR

21. 7. 2011