Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Vyšla kniha Ad honorem Eva Stehlíková

U příležitosti životního jubilea významné české teatroložky a emeritní profesorky Kabinetu pro klasická studia Filosofického ústavu AV ČR Evy Stehlíkové vyšel sborník studií pod názvem Ad honorem Eva Stehlíková. Knihu o 60 kapitolách připravili bývalí studenti a kolegové jubilantky. 

Impulzem k tomuto poměrně rozsáhlému svazku bylo nadcházející jubileum přední české klasické filoložky a teatroložky prof. Evy Stehlíkové, která svým celoživotním dílem přemosťuje obory a spojuje i osobnosti, jež by se, nebýt jí, nejspíš nikdy nepotkaly. Rukopis připravovaného svazku vznikal již koncem roku 2009, hlavně pak v průběhu celého r. 2010, přičemž cílem projektu bylo zachovat interdisciplinární charakter publikace. Sebrané studie dohromady tvoří pestrou mozaiku, kterou tak podávají kulturní svědectví o dějinách a současnosti prostřednictvím hned několika humanitních disciplin: historie, klasické filologie, dějin umění, středověké lexikografie, patristiky, literární vědy, divadelní vědy, rozhlasu a filmu, divadla a náboženství, a další.
Na knize se podíleli vědečtí pracovníci ze třinácti zemí a cca dvaceti vědeckých institucí. Mezi nimi nechybí Oxfordská univerzita či Ruská akademie věd. Nutno také podotknout, že až na výjimky byly všechny příspěvky sepsány na základě výzvy editorů, nikoli jako výstup z grantových projektů. Nezbytná bibliografie a seznamy přednášek a studentů-absolventů, z nichž často někteří přispěli vědeckou studií nebo se jinak podíleli na vzniku díla, výmluvně svědčí o díle a rozsahu vědecké a pedagogické péče prof. Evy Stehlíkové.

PAVLÍNA ŠÍPOVÁ

12. 7. 2011