Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Společnost RSJ Invest podporuje českou vědu

Prof. Václav Hampl, rektor Univerzity Karlovy, a dr. Karel Janeček, člen představenstva RSJ Invest, podepsali 31. března 2009 v Císařském sále pražského Karolina darovací smlouvu na částku jeden milion Kč. Společnost RSJ Invest tímto darem přispěje na Vědecký grant k podpoře matematiky v letech 2010–2011.


RSJ1
Prof. Václav Hampl, rektor Univerzity Karlovy, a dr. Karel Janeček, člen představenstva RSJ Invest právě podepsali darovací smlouvu na částku 1 milion Kč.

RSJ Invest, největší obchodník s cennými papíry v České republice, zdůrazňuje kvalitní vzdělávání a dlouhodobě podporuje různé univerzitní projekty. Vědecký grant vznikl z iniciativy RSJ Invest a ve spolupráci s Matematicko-fyzikální fakultou UK byl doveden k úspěšnému konci. „Kvalitní vzdělávání je nejen klíčem k ekonomické prosperitě celé společnosti, ale také nutnou podmínkou pro budoucí existenci lidské civilizace. Vědcům dlouhodobě chybí finanční prostředky k realizování myšlenek, které tvoří náplň jejich vědecké práce. Jsem rád, že se můžeme finančně spolupodílet na podpoře těchto užitečných projektů,“ uvedl na tiskové konferenci dr. Karel Janeček z RSJ Invest.     

RSJ3
Tiskové konference se zúčastnili mj. také (zleva) prof. Jiří Anděl, proděkan MFF UK pro studijní záležitosti, a prof. Zdeněk Němeček, děkan MFF UK.

Vědecký grant
je v České republice první svého druhu a pokryje náklady univerzitního pracovníka na vědeckou činnost v oblasti základního a aplikovaného výzkumu. Celkové náklady na dvouletý projekt činí 1,6 milionu Kč; 600 000 Kč poskytne Matematicko-fyzikální fakulta UK. Prof. Josef Štěpán, proděkan MFF UK a odborný garant projektu, předpokládá, že se do výběrového řízení přihlásí okolo šesti nejlepších docentů nebo asistentů z MFF UK. 

„Za Univerzitu Karlovu si tohoto daru velice cením. Finance – ať už od jednotlivců či firem – se u řady významných světových univerzit poměrně zásadní měrou podílejí na jejich činnosti. Dárci tím pomáhají investovat do vzdělávání budoucích vynikajících odborníků a zároveň třeba i svých potenciálních zaměstnanců nebo spolupracovníků. Věříme, že i v našich podmínkách se tento způsob podpory vzdělávání stane vysoce prestižní záležitostí, kterou společnost náležitě ocení," uvedl prof. Václav Hampl, rektor Univerzity Karlovy.

RSJ2

lsd

Foto: Luděk Svoboda, Akademický bulletin

31. 3. 2009